กลับหน้าบทความอิเล็กทรอนิกส์ | SE-ED.com | Electronics Society | ThailandIndustry.com | Webboards |

เทคนิคการบัดกรี : นายโซว

ที่มา : วารสาร HOBBY ELECTRONICS ฉบับที่ 01 เดือน เมษายน 2534

หน้าแรก
เครื่องมือที่ใช้
วิธีการบัดกรี
เทคนิคการบัดกรี

 การบัดกรีเป็นเรื่องพื้นฐานของนักอิเล็กทรอนิกส์ จึงควรทำความเข้าใจให้ดีรวมถึงเทคนิคต่างๆ ด้วย

ในโลกแห่งอิเล็กทรอนิกส์นี้ คงไม่มีใครหนีพ้นการบัดกรีพ้น แม้แต่คนนอกวงการก็เถอะ ก็ยังต้องเจอการบัดกรี (เช่น พวกทำท่อราง น้ำ หรือปะผุถังเหล็ก) การบัดกรีก็มีมาน้านนานแล้วล่ะ แต่ว่าจะมีซักกี่คนที่รู้ถึงเคล็ดลับอันสุดยอดนี้
ไม่ว่า ใครจะทำวงจรอะไรก็ตาม ที่มีอุปกรณ์มากกว่า 1 ตัวขึ้นไป ก็ต้องอาศัย การเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ เข้าด้วยกัน ก็มีอยู่หลายวิธีละนะ เช่น เอาขาอุปกรณ์มาพัน, ใช้ลูกเต๋าต่อสายไฟ และสุดท้ายใช้วิธีบัดกรี ซึ่งแต่ละวิธีก็ดีแตกต่างกัน
สำหรับงานอิเล็กทรอนิกส์ใช้กันโดยทั่วไป ก็จะเป็นการบัดกรี แม้จะต้องใช้อุปกรณ์ และเทคนิคมากกว่าแบบอื่น แต่ก็เป็นแบบที่ให้ ความแน่นหนา และมีอายุการใช้งานมากที่สุด


รูปที่1 วิธีต่างๆ ในการยึดขาอุปกรณ์เข้าด้วยกัน


สงวนลิขสิทธิ์
พ.ศ. 2542-2553 โดยบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
Copyright © 1999-2010 by SE-EDUCATION Public Company Limited. All rights reserved.