กลับหน้าบทความอิเล็กทรอนิกส์ | SE-ED.com | Electronics Society | ThailandIndustry.com | Webboards |
ทรานซิสเตอร์ : ธีระวัฒน์ หนูนาค

ที่มา : วารสาร HOBBY ELECTRONICS ฉบับที่ 11 เดือน กุมภาพันธ์ 2535

หน้าแรก
โครงสร้าง
ความแตกต่างของ 2 ชนิด
รูปลักษณ์

อุปกรณ์อีกตัวหนึ่งที่เรียกได้ว่าเป็นหัวใจของวงจร และมีความสำคัญที่เราควรจะรู้จักมันไว้ให้ดี เพราะนักอิเล็กทรอนิกส์ทุกคน ต้องพบมัน !!!
สำหรับผู้ที่ทำโครงงานในวารสารอิเล็กทรอนิกส์สมัครเล่นเป็นประจำ คงคุ้นหน้าคุ้นตา เจ้าทรานซิสเตอร์เป็นอย่างดี คราวนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวของมัน เรื่องชาติตระกูลของมัน เรียกได้ว่ามันมีสายพันธุ์เดียวกับพวกไดโอด และ IC ซึ่งอยู่ในตระกูลสารกึ่งตัวนำ (semiconductor) บางคนอาจจะงงว่า สารกึ่งตัวนำคืออะไร พออธิบายแบบย่อๆ ได้ว่าเป็นสารที่สามารถ ทำให้เป็นฉนวนหรือตัวนำก็ได้
จริงๆ แล้วเราสามารถแบ่งชนิดของทรานซิสเตอร์ได้หลายอย่าง เช่น แบ่งตามรูปแบบตามสารที่ใช้ทำ แต่ในที่นี้เราแบ่งชนิดของ ทรานซิสเตอร์ตามโครงสร้างของของมัน
ทรานซิสเตอร์แบ่งตามโครงสร้างได้ 2 ชนิด คือ NPN และ PNP ทั้งสองชนิดนี้แตกต่างกันเพียงใดติดตามรายละเอียด ได้ในหัวข้อต่อไป


สงวนลิขสิทธิ์
พ.ศ. 2542-2553 โดยบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
Copyright © 1999-2010 by SE-EDUCATION Public Company Limited. All rights reserved.