กลับหน้าบทความอิเล็กทรอนิกส์ | SE-ED.com | Electronics Society | ThailandIndustry.com | Webboards |
5 เทคนิคการถอนบัดกรี : สมนึก แก้วศิริรัตน์

ที่มา : วารสาร HOBBY ELECTRONICS ฉบับที่ 16 เดือน สิงหาคม 2535

หน้าแรก
กระบอกดูดตะกั่ว
ลวดซับตะกั่ว
น้ำยาถอนบัดกรี
แปรงสีฟันประหยัดดี
ด้ามปากกาก็ถอนบัดกรีได้

เรียนผูกยังต้องเรียนแก้ฉันใด บัดกรีแล้วย่อมที่จะต้องมีวิธีการถอดบัดกรีฉันนั้น คราวนี้แหละคุณจะได้พบกับ 5 เทคนิคการถอนบัดกรีอย่างง่ายๆ ที่นิยมทำกันในหมู่นักอิเล็กทรอนิกส์

ไม่ว่าคุณจะเป็นนักอิเล็กทรอนิกส์มืออาชีพหรือสมัครเล่น ย่อมที่จะหลีกเลี่ยงการถอนบัดกรีไปไม่พ้น การถอนบัดกรีจะกระทำกันในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนอุปกรณ์ตัว ใหม่แทนตัวเก่าที่ชำรุดเสียหาย การใส่อุปกรณ์ผิดตำแหน่งหรือจะถอดอุปกรณ์ออกมา ตรวจสอบซึ่งขาของอุปกรณ์ดังกล่าว จะถูกลอดผ่านรูที่เจาะใส่ขาอุปกรณ์บนแผ่นวงจรพิมพ์ ไปโผล่ที่ด้านลายทองแดง และบัดกรีด้วยตะกั่วอย่างแน่นหนา

การถอนบัดกรีจึงจำเป็นที่จะต้องละลายตะกั่วบริเวณจุดที่ต้องการถอนบัดกรีด้วยปลายความร้อนของหัวแร้ง แล้วจึงกำจัดตะกั่วบริเวณดังกล่าวออกไป การกำจัดตะกั่วนี้แหละจำเป็นที่จะต้องใช้ทักษะและเทคนิคบางประการ เทคนิคต่างๆ ที่จะได้อ่านต่อไปนี้ จึงเป็นประโยชน์ในยามที่ต้องถอนบัดกรี บทความนี้ได้รวบรวมเทคนิคการถอนบัดกรีที่นิยมทำกันในหมู่นักอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งใครๆ ก็สามารถนำเทคนิคเหล่านี้ไปใช้ได้ไม่ยากเลย


สงวนลิขสิทธิ์
พ.ศ. 2542-2553 โดยบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
Copyright © 1999-2010 by SE-EDUCATION Public Company Limited. All rights reserved.