แบบแปลนเครื่องบินกระป๋อง PA-1

วารสาร HOBBY ELECTRONICS
โครงงาน R/C MODEL ฉบับที่ 121 เดือน มิถุนายน-กรกฎาคม 2545

แบบแปลนเครื่องบินกระป๋อง PA-1 ที่นำมาให้ดาวน์โหลดนี้มีขนาดค่อนข้างใหญ่ คือ มีขนาดจริงประมาณ 80 x 58 เซนติเมตร

ไฟล์ที่นำมาให้ดาวน์โหลดจะมี 2 แบบ คือ ไฟล์ในฟอร์แมต TIF ซึ่งจะเป็นแบบแปลนเครื่องบินขนาดเท่าแบบชิ้นเดียวเลย เหมาะสำหรับผู้ที่มีเครื่องพิมพ์ที่ออกกระดาษขนาดใหญ่ได้

แต่สำหรับผู้ที่มีเครื่องพิมพ์ธรรมดาทั่วไป พิมพ์กระดาษได้แค่ขนาด A4 ก็สามารถที่จะโหลดไฟล์ใน ฟอร์แมต pdf ซึ่งได้ซอยแบบแปลนเครื่องบินกระป๋อง (เท่าแบบ) นี้ออกเป็น 9 ส่วน ไว้ให้แล้ว เพื่อพิมพ์ออกบนกระดาษ A4 นำมาต่อกันเป็นแปลนที่สมบูรณ์

สำหรับเทคนิคการพิมพ์จากโปรแกรม Acrobat Reader นี้ ในขั้นตอนการพิมพ์ จะต้องเซตออปชันการพิมพ์ ให้พิมพ์เท่าแบบ (Default Size) ไม่ใช่ Fit Page หากพิมพ์แบบ Fit Page จะทำให้ขนาดผิดพลาดไป

การตรวจเช็คว่าขนาดที่พิมพ์ออกมาถูกต้องใช้ได้หรือไม่ สามารถทำได้โดยการใช้ไม้บรรทัดวัดเทียบกับสเกลที่พิมพ์อยู่บนมุมล่างขวาของแปลน (อยู่ในชิ้นส่วนที่ 9) ขนาดไม่ควรคลาดเคลื่อนเกิน 1-2 มิลลิเมตร

ดาวน์โหลดไฟล์ TIF (สำหรับเครื่องพิมพ์ขนาดใหญ่หรือไว้ดูภาพรวมของแปลน)
pa-1.tif.zip (784kB )

ดาวน์โหลดไฟล์ pdf (สำหรับผู้ที่มีเครื่องพิมพ์กระดาษ A4)
pa-1.pdf.zip (706kB)

HOBBY ELECTRONICS "วารสารสำหรับผู้สนใจอิเ็ล็กทรอนิกส์เป็นงานอดิเรก" พบกันบนแผงทุกเดือน

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2542-2545 โดยบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
Copyright © 1999-2002 by SE-EDUCATION Public Company Limited. All rights reserved.