Return to SE-ED.com

Magazines

แหล่งชุมนุมคนอิเล็กทรอนิกส์และอุตสาหกรรม
| SE-ED.com | HOME | WEBBOARD | DIRECTORY | DOWNLOAD | LINKS | CLASSIFIEDS | CHAT |
SEMICONDUCTOR ELECTRONICS
HOBBY ELECTRONICS
INDUSTRIAL TECHNOLOGY REVIEW
หนังสือพิเศษทางด้าน อิเล็กทรอนิกส์
THAILAND ELECTRONICS & INDUSTRIAL TECHNOLOGY 2000
DIRECTORY
THAILAND ELECTRONICS BUYER' GUIDE 2000
CONTENTS
SHORT NEWS
GUESTBOOK
CONTACT US

ติดต่อโฆษณา
ประชาสัมพันธ์งาน Engineering Solution for Manufacturing 2004

รายการสัมมนางาน ESM2004 (Engineering Solution for Manufacturing 2004)

Free Seminar!

สัมมนาฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย

สัมมนาที่จัดขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในงาน ESM2004 (Engineering Solution for Manufacturing 2004) ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ วันที่ 8-9 กรกฎาคม 2547 ตั้งแต่เวลา 9.00-17.30 น.ห้องสัมมนา 1-4

Track วันที่ เวลา สถานที่ จัดโดย  

1

8 กรกฎาคม 2547 09.00-11.30 ห้องสัมมนาที่ 3 สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย

รายละเอียด

2

8 กรกฎาคม 2547 09.00-11.30 ห้องสัมมนาที่ 4 บริษัท แอพพลิแคด จำกัด

รายละเอียด

3

8 กรกฎาคม 2547 13.00-15.00 ห้องสัมมนาที่ 3 บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด

รายละเอียด

4

8 กรกฎาคม 2547 13.00-15.00 ห้องสัมมนาที่ 4 บริษัท แซทจิเทท จำกัด

รายละเอียด

5

8 กรกฎาคม 2547 15.30-17.30 ห้องสัมมนาที่ 3 บริษัท อีทีซี เซอร์วิส จำกัด

รายละเอียด

6

8 กรกฎาคม 2547 15.30-17.30 ห้องสัมมนาที่ 4 บริษัท เนชั่นแนลอินสตรูเมนต์ (ประเทศไทย) จำกัด

รายละเอียด

7

9 กรกฎาคม 2547 9.00-11.30 ห้องสัมมนาที่ 3 สถาบันไทย-เยอรมัน

รายละเอียด

8

9 กรกฎาคม 2547 9.00-11.30 ห้องสัมมนาที่ 4 บริษัท เทรคอน จำกัด

รายละเอียด

9

9 กรกฎาคม 2547 13.00-15.00 ห้องสัมมนาที่ 3 บริษัท เดลแคม (ประเทศไทย) จำกัด

รายละเอียด

10

9 กรกฎาคม 2547 15.30-17.30 ห้องสัมมนาที่ 3 บริษัท ลีโอนิคส์ จำกัด

รายละเอียด

11

9 กรกฎาคม 2547 13.00-17.30 ห้องสัมมนาที่ 4 บริษัท เทคซอร์สซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด

รายละเอียด

Download ใบสมัครลงทะเบียนสัมมนาฟรีได้........ที่นี่TRACK1
สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย
รายละเอียด

“ซอฟต์แวร์ในระบบอุตสาหกรรม” ดำเนินการสัมมนาโดย คุณอนุฤทธิ์ ประธานพรตระกูล อุปนายกสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย

“ซอฟต์แวร์วางแผนการผลิตและควบคุมสินค้าคงคลังสำหรับอุตสาหรรมขนาดกลางและขนาดย่อม” ดำเนินการสัมมนาโดย คุณอนุฤทธิ์ ประธานพรตระกูล และคุณวีรวัฒน์ ศิริภัทร บริษัท TAT Energy & Engineering จำกัด

“ซอฟต์แวร์บริหารการใช้ไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม และซอฟต์แวร์บำรุงรักษาเครื่องจักรในอุตสาหกรรม” ดำเนินการสัมมนาโดย คุณธีรเดช วุฒิพรพันธ์ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

“ซอฟต์แวร์เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้คอมพิวเตอร์โดย Multiple Monitor System” ดำเนินการสัมมนาโดย คุณฉัตรชัย หลิมประเสริฐศิริ บริษัท Next Waver จำกัด/ชมรม Thai XML

กลับด้านบน

TRACK2
บริษัท แอพพลิแคด จำกัด
รายละเอียด

"การออกแบบแม่พิมพ์ระบบอัตโนมัติ" ดำเนินการสัมมนาโดย I Mold For SolidWorks

พบกับเทคโนโลยีการออกแบบแม่พิมพ์ด้วยซอฟต์แวร์อัตโนมัติ ที่ช่วยลดเวลาในการออกแบบแม่พิมพ์ลงกว่า 50% ด้วยซอฟต์แวร์สุดยอดแห่งยุคทางด้าน CAD/CAM ได้แก่ SolidWorks และ I Mold ท่านสามารถสัมผัสได้ว่า ด้วยศักยภาพในการออกแบบแม่พิมพ์ของ Software CAMD [Computer Aided Mold Design] จะช่วยท่านออกแบบและทำแม่พิมพ์ได้รวดเร็วและง่ายดายเพียงใด

กลับด้านบน

TRACK3
บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด
รายละเอียด

“Automation Systems in Manufacturing”

- ทิศทางและแนวโน้มของระบบ Automation Solution ในปี 2004
     - โซลูชั่นของระบบโรงงานอัตโนมัติ
     - จะเลือกใช้ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์สำหรับโซลูชั่นของคุณอย่างไร
     - แนะนำให้รู้จักกับซอฟต์แวร์ EDA (Electronic Design Automation)
     - Electronics Workbench Solution for EDA Multicap 7, Multisim 7, Ultiboard 7, Ultiroute 7

ท่านจะได้ทราบถึงวิธีการลดความผิดพลาดและเพิ่มปริมาณการผลิตโดยใช้ระบบอัตโนมัติ วิธีการและแนวทางเบื้องต้นในการใช้ระบบอัตโนมัติในการแก้ปัญหาในกระบวนการผลิต วิธีการเลือกอุปกรณ์แบบต่าง ๆ ให้ตรงกับการแก้ปัญหาของท่านเพื่อความประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุดของระบบ ท่านจะได้พบกับตัวอย่างของระบบที่สามารถประยุกต์ใช้กับปัญหาของท่าน และจะได้รู้จักกับ Software ที่ใช้ในงานออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อลดงานของท่าน ซึ่งเหมาะสำหรับ เจ้าของโรงงานอุตสาหกรรม เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต/ฝ่ายวิศวกรรม วิศวกรไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์, อุตสาหกรรม, การผลิต ช่างเทคนิค และผู้สนใจด้านระบบอัตโนมัติ

กลับด้านบน

TRACK4
บริษัท แซทจิเทท จำกัด
รายละเอียด

“Plant Intelligent Software Solutions”

This section is included Plant Intelligent Software Solution presentation that will make every plant to be intelligent. It’s composed of Intouch Process visualization, IndustrialSQL Server the world’s most popular production data historian, ActiveFactory data analysis tools for IndustrialSQL Server, SuiteVoyager information anywhere, anytime, QI Analyst manufacturers the ability to use real-time data to monitor, predict and make on-line adjustments for production quality and consistency, DT Analyst downtime tracking and effectiveness optimization system.

กลับด้านบน

TRACK5
บริษัท อีทีซี เซอร์วิส จำกัด
รายละเอียด

“Intelligent P&ID and Plant Design Automation“

Seminar Highlight
     - Intelligent P&ID Case study
     - AutoPLANT Piping Design Automation
     - AutoPLANT Steel structure design and detailing

ผู้ร่วมสัมมนาจะได้พบกับงานจริง ของจริงจากผู้ใช้งาน AutoPLANT ในเมืองไทย ท่านจะได้รับทราบถึงประโยชน์มากมายที่ท่านจะได้รับจากการมี “Intelligent P&ID” แทนที่จะเป็นเพียงกระดาษ Drawing และท่านจะได้รับทราบถึงเทคโนโลยีการออกแบบระบบท่อและโครงสร้างในแบบ 3 มิติ ที่ง่ายดายและจะช่วยลดข้อผิดพลาดในการออกแบบลง ทำให้ ประหยัด Material และลดต้นทุนการก่อสร้าง ได้อย่างมาก

กลับด้านบน

TRACK6
บริษัท เนชั่นแนลอินสตรูเมนต์ (ประเทศไทย) จำกัด
รายละเอียด

“Computer-Based Measurement & Automation”

This session discusses how virtual instrumentation leverages commercially available PC technology with products such as LabVIEW and PXI to transform test, measurement, and automation applications into tightly integrated, high-performance measurement and automation systems. See how virtual instrumentation enables you to test your innovations and make informed decisions sooner, saving both time and money. Virtual Instrumentation gives you - engineers and scientists - the freedom to create a new level of powerful, powerful customized measurement systems, allowing you . to test your innovations and make informed decisions sooner, saving both time and money. National Instruments products have revolutionized measurement and automation as well as control applications.

In this seminar, you will:
     - Discover how to create powerful, customized measurement systems
     - Discover how to create powerful, customized measurement systems
     - Explore new virtual instrumentation concepts, such as remote panels, that enable the construction of unique measurement and automation test systems

Learn about the following through discussions and demonstrations:
     - Industry-standard graphical development environment - LabVIEW
     - System Management Software - DIAdem, TestStand
     - Plug-in, portable, and distributed data acquisition
     - PXI - PC-based modular instrumentation platform
     - Modular Instrumentation - high-speed digitizers, DMM, switches, dynamic signal acquisition, RF Signal Analyzer      - Image acquisition and motion hardware and software
     - Real-time control with LabVIEW Real-Time
     - Stand-alone instrument control

กลับด้านบน

TRACK7
สถาบันไทย-เยอรมัน
รายละเอียด

“โปรแกรมการออกแบบ CAD/CAM/CAE สำหรับงานอุตสาหกรรม”

สถาบันไทย-เยอรมันร่วมมือกับบริษัทซอฟต์แวร์ชั้นนำในประเทศไทย ได้จัดตั้งศูนย์กลางเทคโนโลยีซอฟต์แวร์อุตสาหกรรมภายใต้ชื่อ CAD/CAM/CAE Advisory Center ความมุ่งหมายของความร่วมมือก็เพื่อให้คำปรึกษาด้านการเลือกใช้และแก้ปัญหาการใช้งานซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยในงานสัมมนาของทางสถาบันฯ จะแนะนำให้รู้จักกับซอฟต์แวร์ที่จำเป็นในการออกแบบด้าน CAD/CAM/CAE กว่า 10 โปรแกรม สำหรับผู้สนใจทั่วไปเพื่อให้ได้รับความรู้ในการพัฒนาทักษะด้านซอฟต์แวร์ ก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนซื้อหรือติดตั้งต่อไป

กลับด้านบน

TRACK8
บริษัท เทรคอน จำกัด
รายละเอียด

พบกับโปรแกรม ProcessModel ซอฟต์แวร์เพื่อการวางแผนกระบวนการทางธุรกิจ โดยที่ท่านสามารถสร้างแบบจำลองทางธุรกิจจาก Tools ต่าง ๆ บนซอฟต์แวร์ เพื่อการตัดสินใจจัดสรรทรัพยากรและจัดการกระบวนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิผลที่สุด สามารถนำไปประยุกต์กับกระบวนการผลิตใด ๆ ทางอุตสาหกรรมได้อย่างหลากหลาย และในงานสัมมนาของบริษัทท่านยังจะได้พบกับโปรแกรม Minitab สุดยอดซอฟต์แวร์ทางสถิติ ที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับกระบวนการทางธุรกิจและสอดคล้องกับกลยุทธ์ SixSigma ที่หลาย ๆ อุตสาหกรรมกำลังปรับใช้อยู่ขณะนี้ และนอกจากนี้ท่านยังจะได้พบกับการจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ผ่านโปรแกรม StarCat ฝีมือคนไทยที่มีความสามารถหลากหลาย ที่สำคัญคือราคาไม่แพง โดยแบ่งสัมมนาเป็น 2 ภาคดังนี้

Session 1: Productivity Solutions
     - Why Productivity ?
     - Process Improvement with Simulation Technique
     - Process Simulation
     - Quality Improvement thru Six Sigma
     - Six Sigma & MINITAB

Session 2: Desktop Management Solution
     - Problems faced by most Network/Desktop Administrators
     - Introduction tools and desktop productivity solution by StarCat
     - Seeing StarCat in Action

กลับด้านบน

TRACK9
บริษัท เดลแคม (ประเทศไทย) จำกัด
รายละเอียด

“เทคนิคการสร้างต้นแบบและแม่พิมพ์ด้วย Delcam Power Solution”

พบกับการใช้ซอฟต์แวร์ในการออกแบบผลิตภัณฑ์และการส่งต่อไปทำแบบพิมพ์จากบริษัท เดลแคม (ประเทศไทย) จำกัด ด้วยซอฟต์แวร์ที่ครอบคลุมตั้งแต่การรับอินพุตเข้าสู่ระบบการออกแบบ จนถึงการส่ง NC Data สู่เครื่องจักร CNC และการตรวจสอบแบบ 3D เพื่อการผลิตเป็นชิ้นงานต่าง ๆ ในอุตสาหกรรม โดยซอฟต์แวร์ที่เป็น Delcam Power Solution ที่จะนำมาแสดงในงานสัมมนาของบริษัทฯ อาทิ เช่น
     - PowerShape ใช้ออกแบบงาน 3D เพื่อป้อนเข้าสู่งานการผลิต
     - PowerMill ใช้สร้าง NC Data ป้อนให้เครื่องจักรแบบ 3,4 และ 5 แกน
     - PowerIspeci ใช้ตรวจสอบงานต้นแบบอิเล็กโทรด และชิ้นส่วนแม่พิมพ์
     - CopyCAD ใช้สร้าง CAD Model จากอุปกรณ์ดิจิไตเซอร์
     - ArtCAM Pro ใช้สร้างพิมพ์นูน 3D และสร้าง NC Data เพื่อป้อนให้กับเครื่อง CNC

กลับด้านบน

TRACK10
บริษัท ลีโอนิคส์ จำกัด
รายละเอียด

“เทคโนโลยีใหม่ของ UPS PowerPlus ขยายได้ตามความต้องการที่เพิ่มขึ้นในอนาคต”

ในอดีตการสำรองกำลังไฟฟ้ามักต้องคำนวณเผื่อโหลดในอนาคต ทำให้ต้องลงทุนไปกับระบบขนาดใหญ่โดยไม่เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ในช่วงเวลาเริ่มต้นของกิจการ ซึ่งอาจเป็นปัญหากับผู้ประกอบการที่มีงบประมาณจำกัด เสียโอกาสในการลงทุนด้านอื่น ๆ ในสัมมนาของบริษัท LEONICS ท่านจะได้พบกับเทคโนโลยีใหม่ของระบบสำรองกำลังไฟฟ้า UPS Power Plus ที่สามารถขยายได้ตามความต้องการที่เพิ่มขึ้นในอนาคตโดยไม่ต้องแก้ไขปรับเปลี่ยนของเดิม พร้อมสาธิตการใช้งาน นอกจากนี้ในงานสัมมนาของบริษัทฯ ยังแนะนำให้รู้จักกับ UPS รุ่นใหญ่แบบ 3 เฟส การแก้ไขปัญหาระบบสายดิน และอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากแรงดันสูงชั่วขณะ (Surge Protector) และยังมีการบริการรับซ่อม UPS ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ พร้อมการแนะนำซอฟต์แวร์ควบคุมและจัดการสำหรับผลิตภัณฑ์ Gamatonic

กลับด้านบน

TRACK11
เทคซอร์สซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด
รายละเอียด

“MATLAB Academic Contest & MATLAB 7 Highlights”

พบกับการประกวดแข่งขันประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ MATLAB จากสถาบันอุดมศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจากทั่วประเทศ เหลือเพียง 6 ทีมจาก 5 สถาบันฯ ร่วมเชียร์และเป็นกำลังใจได้ นอกจากนี้บริษัท เทคซอร์สซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด จะเปิดตัวซอฟต์แวร์ MATLAB 7 เวอร์ชั่นล่าสุด พร้อมแสดงความสามารถเพิ่มเติมจากเวอร์ชั่นที่ผ่านมา

กลับด้านบน

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2542-2544 โดยบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
Copyright © 1999-2000 by SE-EDUCATION Public Company Limited. All rights reserved.