วารสารสำหรับผู้สนใจอิเล็กทรอนิกส์เป็นงานอดิเรก

ติดต่อเรา

สอบถามปัญหาบทความ - โครงงาน - ติดต่อเขียนเรื่อง - ส่งข่าว PR
ติดต่อกองบรรณาธิการ
โทร. 0-2739-8111 ต่อ 8170-8173
อีเมล์

สนใจบอกรับสมาชิก - สอบถามหนังสือฉบับย้อนหลัง - ถ่ายเอกสารบทความ
ติดต่อฝ่ายสมาชิกวารสาร
โทร. 0-2739-8111 ต่อ 8290-8291
อีเมล์

สนใจซื้อหน้าโฆษณาในวารสาร
ติดต่อฝ่ายโฆษณา
โทร. 0-739-8111 ต่อ 8100-8115
อีเมล์

ที่อยู่ :
HOBBY ELECTRONICS MAGAZINE
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

อาคารเนชั่นทาวเวอร์ชั้นที่ 19 เลขที่ 1858/87-90
ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา
เขตบางนา กรุงเทพฯ
10260

เว็บไซต์ http://electronics.se-ed.com/hobby/


สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2542-2554 โดย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
Copyright © 1999-2011 by SE-EDUCATION Public Company Limited. All rights reserved.