ดัชนีวารสาร HOBBY ELECTRONICS
HOME | ค้นดัชนีวารสารเซมิฯ | ต้องการวารสารเล่มเก่า
>> ยินดีต้อนรับสู่หน้าค้นหาดัชนี บทความ/โครงงาน วารสาร HOBBY ELECTRONICS ดัชนีวารสาร สามารถค้นได้ ตั้งแต่วารสารอิเล็กทรอนิกส์สมัครเล่น (อสล.) ฉบับที่ 1 เมษายน 2534 จนถึง ฉบับที่ 180 เมษายน-มิถุนายน 2556
   แสดงทั้งหมด  
เงื่อนไขการค้น ทุกคำ (AND)  คำใดก็ได้ (OR)   ทั้งคำ (Exact phrase)

อ่านตรงนี้ก่อน

  • การค้นข้อมูลดัชนีวารสารในโปรแกรมค้นตัวใหม่นี้ สามารถที่จะกำหนดเงื่อนไขในการค้นได้หลายรูปแบบ โดยการป้อนคำค้น (keyword) ที่เป็นชื่อบทความหรือโครงงานที่ต้องการค้นหาลงไป พร้อมกับรูปแบบเงื่อนไขในการค้นเข้าไปพร้อมด้วย
  • หากต้องการโดยคำค้นมากกว่า 1 คำ ให้คั่นแต่ละคำค้น ด้วยการเคาะวรรค โดยในโปรแกรมค้นตัวใหม่นี้ สามารถที่จะค้นชื่อบทความพร้อมกับชื่อนักเขียนได้ด้วย*
  • หากต้องการเรียงลำดับของผลการค้นข้อมูล ให้คลิกที่หัวตารางข้อมูลที่ค้นได้ เช่น สามารถที่จะกำหนดให้เรียงข้อมูลตาม "หมวดหลัก", "หมวดย่อย", "ชื่อเรื่อง", "ฉบับที่" ได้ เป็นต้น
  • หากมีข้อมูลผิดพลาดในดัชนี หรือมีข้อเสนอแนะประการใดเพื่อการปรับปรุงได้โปรด อีเมล์ มาได้

(*เฉพาะดัชนีของ HOBBY ELECTRONICS)


Copyright ©1999-2013 by SE-EDUCATION PUBLIC COMPANY LIMITED
1858/87-90, Bangna-Trad Rd., Bangna, Bangkok, 10260. THAILAND.
Tel. (662) 739-8000, Fax. (662) 739-8294
e-mail : electronics@se-ed.com