แหล่งชุมนุมคนอิเล็กทรอนิกส์และอุตสาหกรรม
ออกแบบสร้างตู้ลําโพงขนาดใหญ่
(ฉบับปรับปรุงใหม่)
รหัสสินค้า 9789745129566
เขียนโดย อรรณนพ พีรชาติ
ราคา 195 บาท
ขนาด 21 x 29 ซม.
เนื้อหาของหนังสือหลักๆ จะแบ่งออกเป็นสามส่วนด้วยกันคือ ส่วนแรกจะเป็นส่วนของเนื้อหาในทางทฤษฎี เริ่มจากการทำความรู้จักกับตู้ลำโพงแบบต่างๆ คุณสมบัติทิศทางการกระจายเสียง แนวการออกแบบ ตู้ลำโพงทั้งในระบบตู้ปิดและระบบตู้เปิด เทคนิคบางประการในการสร้างการประกอบและจะปิดท้าย ด้วยการต่อลำโพงในระบบเข้าด้วยกัน ในเนื้อหาส่วนที่สองจะเป็นส่วนของภาคผนวกและส่วนอ้างอิง ที่ได้รวบรวมการเลือกแบบและขนาดของลำโพงให้เหมาะกับชนิดของงาน รวมทั้งทบทวนสูตรพื้นฐาน ทางไฟฟ้าที่อาจจะหลงลืมไปแล้ว นอกจากนั้นยังมีวิธีการทดสอบลำโพงอย่างง่ายๆ สูตรการพันคอยล์ สำหรับทำครอสโอเวอร์เนตเวอร์ก และการอธิบายความหมายของศัพท์ทางเทคนิคบางคำที่ควรรู้ ส่วนที่สามสุดท้ายจะเป็นการรวบรวมแบบของตู้ลำโพงที่น่าสนใจกว่า 50 แบบ ที่ใช้งานได้จริงมาให้ดูกัน

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2542-2544 โดยบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
Copyright © 1999-2001 by SE-EDUCATION Public Company Limited. All rights reserved.