แหล่งชุมนุมคนอิเล็กทรอนิกส์และอุตสาหกรรม
รวมบทความทฤษฎีและการประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
รหัสสินค้า 9789745124196
รวบรวมจาก วารสารเซมิคอนดักเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์
ราคา 115 บาท
ขนาด 19 x 26 ซม.
จํานวน 154 หน้า
พบกับเนื้อหาสาระของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ชนิดพาสซีฟอย่างละเอียดซึ่งคัดสรรมาเฉพาะอุปกรณ์ ที่สำคัญๆ ที่ใช้งานกันมากในวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เข้มข้นด้วยทฤษฎีและหลักการทำงาน พื้นฐาน,โครงสร้าง สัญลักษณ์,ข้อจำกัดต่างๆไปจนถึงวิธีการนำไปใช้งาน ไม่ว่าจะเป็น ตัวต้านทาน,ตัวเก็บประจุ ตัวอย่างเนื้อหา เช่น การเลือกใช้ตัวต้านทาน, 10 เทคนิคผิดๆ ในการใช้งานโปเทนซิโอมิเตอร์, LDR ตัวต้านทานไวแสง, เทอร์มิสเตอร์ ตัวต้านทาน แปรตามอุณหภูมิ, การเลือกตัวเก็บประจุให้เหมาะกับงาน, อาร์เมเจอร์รีเลย์อุปกรณ์อมตะ, หรีดรีเลย์, โช้คความถี่สูง, โซลินอยด์, เทอร์โมคัปเปิล, วารีสเตอร์ ผู้พิทักษ์วงจร, เปียซโซอิเล็กตริกบัชเซอร์, อัลตราโซมิกทรานสดิวเซอร์, หลอดไฟแฟลซ, เจาะลึกแผ่นระบายความร้อน

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2542-2544 โดยบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
Copyright © 1999-2001 by SE-EDUCATION Public Company Limited. All rights reserved.