กลับหน้าบทความอิเล็กทรอนิกส์ | SE-ED.com | Electronics Society | ThailandIndustry.com | Webboards |
6 ขั้นตอน การสร้างแผ่นวงจรพิมพ์: สมนึก แก้วศิริรัตน์

ที่มา : วารสาร HOBBY ELECTRONICS ฉบับที่ 07 เดือน ตุลาคม 2534

หน้าแรก
ขั้นตอนการตัด
ขั้นตอนการจุด
ขั้นตอนการเจาะ
ขั้นตอนการวาด
ขั้นตอนการกัด
ขั้นตอนการเช็ด

สมปอง : แหม...อยากสร้างโครงงานนี้จัง แต่ติดอยู่ที่ว่าทำแผ่นวงจรพิมพ์ไม่เป็น
สมชาย : ไม่เป็นไรเอาบทความนี้ไปอ่าน อ่านเสร็จแล้วลงมือทำแผ่นวงจรพิมพ์ได้เลยไม่มีปัญหา

แผ่นวงจรพิมพ์ก็คือ แผ่นฉนวนที่มีเส้นลายทองแดงฉาบอยู่ด้านหนึ่ง ซึ่งเป็นที่สำหรับให้ต้วอุปกรณ์ต่างๆ ยึดเกาะ และเชื่อมโยงถึงกันทางไฟฟ้า โดยตัวอุปกรณ์อยู่บนแผ่นวงจรพิมพ์ (ด้านตรงข้ามกับลายทองแดง) และจะบัดกรีขาของอุปกรณ์ต่างๆ กับลายทองแดงนี้
บทความที่นำมาเสนอในครั้งนี้เป็น 6 ขั้นตอนการสร้างแผ่นวงจรพิมพ์ ตั้งแต่ต้นจนกระทั่งเสร็จสมบูรณ์พร้อมที่จะนำไป ใช้งานได้ ทันทีตามสิครับ ผมจะค่อยๆอธิบายเป็นขั้นเป็นตอนให้คุณฟัง..


สงวนลิขสิทธิ์
พ.ศ. 2542-2553 โดยบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
Copyright © 1999-2010 by SE-EDUCATION Public Company Limited. All rights reserved.