กลับหน้าบทความอิเล็กทรอนิกส์ | SE-ED.com | Electronics Society | ThailandIndustry.com | Webboards |
LDR ตัวต้านทานไวแสง : ธนาวุฒิ ไกรฤทธิกุล

ที่มา : วารสาร SEMICONDUCTER ฉบับที่ 41

หน้าแรก
โครงสร้าง
สมบัติทางแสง
ผลตอบสนองทางไฟฟ้า
ทำเป็นเครื่องวัดแสง
สวิตซ์ทำงานด้วยแสง
ใช้ LDR ตลอดช่วง

LDR ตัวต้านทานไวแสง

ในอุปกรณ์อิเลกทรอนิกส์ประเภทไวต่อแสง หรือ เปลี่ยนแปลงการทำงานของตัวมันเองตามปริมาณของแสง มีอยู่หลาย อย่าง. ตั้งแต่ LDR ( light dependent resistor ) โฟโตโวลตาอิกเซล ( photovoltaic cell ) ซึ่งจ่ายแรงดันออกมา ได้เมื่อได้รับแสง , โฟโต้ไดโอด ( photodiode ) โฟโต้ทรานซิสเตอร์ ( phototransistor ) ไปจนถึงเอสซีอาร์ ที่ทำงานด้วยแสง ( LASCR - light activated sillicon controlled rectifier ) ซึ่งใช้หลักการของสารกึ่งตัวนำทั้งนั้น. อุปกรณ์ ประเภทนี้ที่มีโครงสร้าง และ ลักษณะการทำงานง่ายที่สุดก็เห็นจะได้แก่ LDR เพราะไม่ได้ใช้หลักการของรอยต่อ พี - เอ็น เหมือนกันแบบอื่นๆ ที่ได้ กล่าวมาแล้วเลย จึงจะนำมาเล่าสู่กันฟังก่อน


สงวนลิขสิทธิ์
พ.ศ. 2542-2553 โดยบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
Copyright © 1999-2010 by SE-EDUCATION Public Company Limited. All rights reserved.