กลับหน้าบทความอิเล็กทรอนิกส์ | SE-ED.com | Electronics Society | ThailandIndustry.com | Webboards |
ทรานซิสเตอร์ ในวงจรสวิทช์ชิ่ง : นายไอซี

ที่มา : วารสาร SEMICONDUCTER ฉบับที่ 69 เดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม พ.ศ. 2529

หน้าแรก
ใช้ทรานซิสเตอร์
เมื่อช่วยแรงดันควบคุม มากเกินไป
เมื่อทรานซิสเตอร์ให้ เบต้าไม่สูงพอ
ใช้ทรานซิสเตอร์รักษาแรงดัน ให้คงที่
แบบฝึกหัดทดสอบ
ทรานซิสเตอร์ในวงจรสวิทช์ชิ่ง

การประยุกต์ใช้งานทรานซิสเตอร์ในวงจรสวิทช์ชิ่งนี้ นอกจากจะเป็นประโยชน์ในงานควบคุมปิด - เปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ แล้ว ยังเป็นจุดเริ่มต้นของการก้าวเข้าสู่โลก ของดิจิตอล-อิเลคทรอนิคส์ได้อย่างมั่นใจ

ในตอนที่แล้วได้กล่าวถึงพื้นฐานของทรานซิสเตอร์และการประยุกต์ใช้งานในวงจรขยายสัญญาณไปแล้ว ในตอนนี้จะได้กล่าวถึงการประยุกต์ทรานซิสเตอร์ในวงจรที่ ทำหน้าที่เป็นสวิทช์กันบ้าง แต่ในตอนนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงค่าแรงดันระหว่างขา B และ E ของทรานซิสเตอร์ (Vbe) โดยได้แก้ไขจาก 0.65 โวลต์เป็น 0.6 โวลต์ เพื่อความสะดวกในการคำนวณเริ่มเลยนะครับ


สงวนลิขสิทธิ์
พ.ศ. 2542-2553 โดยบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
Copyright © 1999-2010 by SE-EDUCATION Public Company Limited. All rights reserved.