ฉบับที่ 421 พฤศจิกายน 2558
โครงงาน "ไฟท้ายจักรยานแบบ Dot-matrix แสดงข้อความและเอฟเฟ็กต์รูปแบบต่างๆ ได้ตามต้องการ"
- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ดที่ใช้กับวงจร 420s062.zip (5kB)

โครงงาน "แอนดรอยด์นลูทูธสวิตช์ 4 ช่อง"
- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ดที่ใช้กับวงจร 420s072.zip (1.5MB)

ฉบับที่ 420 ตุลาคม 2558
โครงงาน "VFET AMPLIFIER 20W PURE CLASS-A"
- ดาวน์โหลดไฟล์ PCB ที่ใช้กับวงจร 420s078.zip (465kB)

ฉบับที่ 419 EBG 2016
โครงงาน "ROBOT CAR WIFI"
- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ดที่ใช้กับวงจร 419s046.zip (2kB)

โครงงาน "เปิด-ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยโทรศัพท์มือถือ Android ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต"
- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ดที่ใช้กับวงจรและไฟล์การแก้ไขการทำงานบอร์ด NodeMCU 419s063.zip (7.6MB)

ฉบับที่ 418 กันยายน 2558
โครงงาน "เปิด-ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าระยะไกล 8 ช่องด้วยรีโมท RF 2.4GHz"
- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ด (.hex) ที่ใช้กับวงจร 418s064.zip (5kB)

ฉบับที่ 417 สิงหาคม 2558
โครงงาน "สร้างตัวลั่นชัตเตอร์สำหรับกล้อง DSLR แบบไร้สายควบคุมด้วยโมดูล Wi-Fi"
- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ดที่ใช้กับวงจร 417s065.zip (14kB)

ฉบับที่ 416 กรกฎาคม 2558
โครงงาน "ปิดเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า 8 ช่องผ่านเครือข่าย WIFI ควบคุมด้วยโทรศัพท์ Android"
- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ดที่ใช้กับวงจร 416s071.zip (6.97MB)

ฉบับที่ 415 มิถุนายน 2558
โครงงาน "นาฬิกา+อุณหภูมิแบบแอลอีดีรูปแบบใหม่"
- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ดที่ใช้กับวงจร 415s080.zip (167kB)(อัปเดตไฟล์แก้ไขใหม่ -- 4 ก.ย. 2558)

ฉบับที่ 414 พฤษภาคม 2558
โครงงาน "เปิดปิดอุปกรณ์ด้วยรีโมตคอนโทรล 8 ช่องควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC"
- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ดที่ใช้กับวงจร 414s066.zip (2kB)

ฉบับที่ 413 เมษายน 2558
โครงงาน "มาลองทำระบบแจ้งเตือน Push notification ด้วย Raspberry Pi กันเถอะ"
- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ดที่ใช้กับวงจร 413s072.zip (1kB)
หรือสามารถดาวน์โหลดได้โดยการพิมพ์
"sudo wget http://electronics.se-ed.com/download/semi413/mybullet.py"

ฉบับที่ 412 ฉบับพิเศษ INDEPENDENT SOUND 2558
โครงงาน "4 จตุรเทพเพาเวอร์แอมป์คลาสส์เอ"
- ดาวน์โหลด PCB ที่ใช้กับวงจร 412s100.zip (1.3MB)

ฉบับที่ 411 มีนาคม 2558
โครงงาน "เชื่อมต่อ AVR ไมโครคอนโทรลเลอร์เข้ากับคอมพิวเตอร์แบบ USB HID"
- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ดที่ใช้ร่วมกับวงจร 411s061.zip (131kB)

โครงงาน "PIR ป้องกันการบุกรุกพร้อมระบบเตือนภัยการงัดประตูเวอร์ชันใหม่"
- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ดที่ใช้ร่วมกับวงจร 411s069.zip (2kB)

ฉบับที่ 410 กุมภาพันธ์ 2558
โครงงาน "Android Relay Card ควบคุมรีเลย์ 8 ช่องด้วยโทรศัพท์แอนดรอยด์"
- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ดที่ใช้ร่วมกับ Android Studio และไฟล์ .hex ที่ใช้ร่วมกับวงจร 410s073.zip (6.914MB)

ฉบับที่ 409 มกราคม 2558
โครงงาน "ชุดป้องกันการโจรกรรมวัตถุด้วยระบบตรวจสอบน้ำหนัก"
- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ด (.hex) ที่ใช้ร่วมกับวงจร 409s067.zip (3kB)

โครงงาน "นาฬิกาและอุณหภูมิแสดงผลด้วยโมดูล LED DISPLAY"
- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ดที่ใช้ร่วมกับวงจร 409s073.zip (266kB)

ฉบับที่ 407 พฤศจิกายน 2557
โครงงาน "VC# Relay Card บอร์ดควบคุมรีเลย์พัฒนาจาก Visual C#"

- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ด (.hex) ที่ใช้ร่วมกับวงจร 407s074.zip (49.983kB) (อัปเดตไฟล์แก้ไขใหม่ -- 4 ก.ย. 2558)

ฉบับที่ 406 ตุลาคม 2557
โครงงาน "ระบบเปิด-ปิดผ้าม่านอัตโนมัติพร้อมควบคุมด้วยรีโมตคอนโทรล"

- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ด (.hex) ที่ใช้ร่วมกับวงจร 406s061.zip (7kB)

โครงงาน "นาฬิกาดิจิตอลบอกวัน เดือน ปี และอุณหภูมิขนาดใหญ่"
- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ด (.hex) ที่ใช้ร่วมกับวงจร 406s069.zip (11kB)

ฉบับที่ 405 EBG 2015
โครงงาน "Target Counter เครื่องนับจำนวนขนาดใหญ่สำหรับงานผลิตในอุตสาหกรรม"

- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ด (.hex) ที่ใช้ร่วมกับวงจร 405s080.zip (16kB)

โครงงาน "เครื่องสแกนบาร์โค้ดเลเซอร์แบบมือถือควบคุมด้วย Arduino"
- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ดที่ใช้ร่วมกับวงจร 405s096.zip (12kB)

ฉบับที่ 404 กันยายน 2557
โครงงาน "บอร์ดป้ายไฟวิ่งแอลอีดีเมตริกซ์ แบบเพิ่ม-ลดขนาด"

- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ดที่ใช้ร่วมกับวงจร 404s066.zip (4kB)

โครงงาน "เครื่องคายประจุแบตเตอรี่ตะกั่วกรด 12 โวลต์"
- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ดที่ใช้ร่วมกับวงจร 404s085.zip (2kB)

ฉบับที่ 403 สิงหาคม 2557
โครงงาน "เครื่องพิมพ์ 3 มิติ LekOboT ตอนจบ"

- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ดที่ใช้ร่วมกับวงจร 403s066.zip (38.6MB)

ฉบับที่ 402 กรกฎาคม 2557
โครงงาน "Davelopment Board Inverter 250W By PIC16F873"

- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ด (.hex) ที่ใช้ร่วมกับวงจร 402s072.zip (2kB)

ฉบับที่ 401 พฤษภาคม 2557
โครงงาน "PIR Burglar Alarm"
- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ด (.hex) ที่ใช้ร่วมกับวงจร 401s066.zip (7kB)

โครงงาน "วงจรชาร์จแบตเตอรี่ 12 โวลต์ จากโซล่าเซลล์ ควบคุมการเปิดปิดโหลดด้วยฐานเวลาจริง"
- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ดที่ใช้ร่วมกับวงจร 401s074.zip (12kB)

ฉบับที่ 400 พฤษภาคม 2557
โครงงาน "LED CUBE ขนาด 5x5x5"
- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ดที่ใช้ร่วมกับวงจร 400s083.zip (30kB)

ฉบับที่ 398 ฉบับพิเศษ Measurement Electrical & Electronics 2557
โครงงาน "เครื่องทดสอบอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ"
- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ด (.hex) ที่ใช้ร่วมกับวงจร 398s065.zip (10kB)

โครงงาน "เครื่องทดสอบตัวเก็บประจุอิเล็กทรอไลติก"
- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ด (.hex) ที่ใช้ร่วมกับวงจร 398s082.zip (6kB)

ฉบับที่ 397 มีนาคม 2557
โครงงาน "เพาเวอร์แอมป์ Class-A Single END ควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์"
- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ด (.hex) ที่ใช้ร่วมกับวงจร 397s075.zip (2kB)

โครงงาน "USB DAQ ราคาประหยัด"
- ดาวน์โหลดไฟล์ที่ใช้ร่วมกับวงจร 397s089.zip (112kB)

ฉบับที่ 396 กุมภาพันธ์ 2557
โครงงาน "กันสาดอัตโนมัติสำหรับตากผ้ารุ่นปรับปรุงใหม่"
- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ด (.hex) ที่ใช้ร่วมกับวงจร 396s078.zip (9kB)

ฉบับที่ 395 มกราคม 2557
โครงงาน "Low cost PIC Development Board"
- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ด (.hex) ที่ใช้ร่วมกับวงจร 395s085.zip (3kB)

ฉบับที่ 394 ธันวาคม 2556
โครงงาน "ดิจิตอลเพาเวอร์ซัพพลาย 0-30 โวลต์ 0.002 - 3 แอมป์"
- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ด (.hex) ที่ใช้ร่วมกับวงจร 394s064.zip (3kB)

โครงงาน "เครื่องทดสอบความเป็นฉนวนไฟฟ้า"
- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ด (.hex) ที่ใช้ร่วมกับวงจร 394s083.zip (5kB)

ฉบับที่ 391 EBG 2014
โครงงาน "ระบบตรวจจับการล้มของผู้สูงอายุแบบไร้สายโดยใช้เซนเซอร์ตรวจจับความเอียง"
- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ด (.hex) ที่ใช้ร่วมกับวงจร 391s069.zip (1kB)

โครงงาน "เครื่องเป่าลมร้อนสำหรับตู้อบแห้งเพื่อการถนอมอาหาร"
- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ด (.hex) ที่ใช้ร่วมกับวงจร 391s084.zip (7kB)

ฉบับที่ 390 กันยายน 2556
โครงงาน "Function Generator เครื่องกำเนิดสัญญาณ 1Hz-10MHz ราคาประหยัด"
- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ด (.hex) ที่ใช้ร่วมกับวงจร 390s087.zip (4kB) (อัปเดตไฟล์แก้ไขใหม่ -- 19 มี.ค. 2557)

ฉบับที่ 388 กรกฏาคม 2556
โครงงาน "Crystal DAC เครื่องถอดรหัสเสียงคุณภาพสูง 24-bit/96kHz"
- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ด (.hex) ที่ใช้ร่วมกับวงจร 388s074.zip (5kB)

ฉบับที่ 386 พฤษภาคม 2556
โครงงาน "เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ 12V 16.6A แบบ deep-cycle ควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์"
- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ด (.hex) ที่ใช้ร่วมกับวงจร 386s077.zip (5kB)

โครงงาน "Data logger อุณหภูมิขนาดเล็กเหมาะสำหรับพื้นที่ปิด"
- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ด (.hex) ที่ใช้ร่วมกับวงจร 386s087.zip (6kB)
(14 ต.ค. 2557)

ฉบับที่ 385 เมษายน 2556
โครงงาน "Easy Active load"
- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ด (.hex) ที่ใช้ร่วมกับวงจร 385s073.zip (4kB)

โครงงาน "ชุดควบคุมและแสดงผลการทำงานของระบบแบบไร้สาย"
- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ด (.hex) ที่ใช้ร่วมกับวงจร 382s086.zip (3kB)

ฉบับที่ 384 ฉบับพิเศษ Embedded System 2556
โครงงาน "ดูราคาทองแบบ Real-time ผ่านเครือข่ายไร้สายด้วย PIC24F"
- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ดที่ใช้ร่วมกับวงจร 384s064.zip (24kB) (อัปเดตไฟล์ 17 ก.พ. 2558)

โครงงาน "Digital Watt Hour Meter"
- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ด (.hex) ที่ใช้ร่วมกับวงจร 384s099.zip (1.4MB) (อัปเดตไฟล์ + แก้ที่ผิด -- 11 ก.พ. 2557)

ฉบับที่ 382 กุมภาพันธ์ 2556
โครงงาน "เครื่องสลับสัญญาณภาพและเสียง 3 ช่องด้วยรีโมตคอนโทรล"
- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ดที่ใช้ร่วมกับวงจร 382s074.zip (8kB)

โครงงาน "วงจรตรวจวัดอัตราการเต้นของหัวใจ (Heart rate Monitor)"
- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ดที่ใช้ร่วมกับวงจร 382s083.zip (1kB)

ฉบับที่ 378 ตุลาคม 2555
โครงงาน "Volt & Amp Meeter on Android OS"
- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ดที่ใช้ร่วมกับวงจร 378s088.zip (221kB)

ฉบับที่ 375 สิงหาคม 2555
โครงงาน "Android Bluetooth Control 8 Devices"
- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ดที่ใช้ร่วมกับวงจร 375s081.zip (198kB)

โครงงาน "Rotary Switch อุปกรณ์น่าใช้ที่นักพัฒนาไม่ควรมองข้าม"
- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ดที่ใช้ร่วมกับวงจร 375s091.zip (150kB)

ฉบับที่ 373 มิถุนายน 2555
โครงงาน "มาสร้างไวต์บอร์ดอิเล็กทรอนิกส์กันเถอะ"
- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ดที่ใช้ร่วมกับวงจร 373s083.zip (1.9MB)

ฉบับที่ 370 ฉบับพิเศษ Agritronic
โครงงาน "Wireless Mini Pump Control"
- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ด (.hex) ที่ใช้ร่วมกับวงจร 370s072.zip (2kB)

โครงงาน "Datalogger อุณหภูมิและความชื้นข้อมูลลง USB Flash Drive"
- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ด (.hex) ที่ใช้ร่วมกับวงจร 370s081.zip (20kB)

ฉบับที่ 368 กุมภาพันธ์ 2555
โครงงาน "LED CUBE ขนาด 8x8x8"

- ดาวน์โหลดไฟล์ PCB และซอร์สโค้ดที่ใช้ร่วมกับวงจร 368s095.zip (243kB)

ฉบับที่ 367 มกราคม 2555
โครงงาน "เครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอลขนาด 35 กิโลกรัม"

- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ด (.hex) ที่ใช้ร่วมกับวงจร 367s100.zip (6kB)

โครงงาน "ควบคุมอุปกรณ์ผ่านอินเตอร์เน็ตด้วย ENC28J60"
- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ดที่ใช้ร่วมกับวงจร 367s115.zip (451kB)

ฉบับที่ 366 ธันวาคม 2554
โครงงาน "สร้างความหลายหลายบนหน้าจอ Graphic LCD"

- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ดที่ใช้ร่วมกับวงจร 366s094.zip (187kB)

ฉบับที่ 365 พฤศจิกายน 2554
โครงงาน "เครื่องวัดระดับน้ำแบบดิจิตอล"

- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ด (.hex) ที่ใช้ร่วมกับวงจร 365s084.zip (9kB)

โครงงาน "FFT Spectrum Analyzer"
- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ดที่ใช้ร่วมกับวงจร 365s104.zip (76kB)

ฉบับที่ 364 ตุลาคม 2554
โครงงาน "เครื่องเพิ่มประสิทธิภาพให้เครื่องชาร์จแบตเตอรี่"

- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ดที่ใช้ร่วมกับวงจร 364s096.zip (2kB)

ฉบับที่ 362 กันยายน 2554
โครงงาน "ควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC ผ่านพอร์ต USB"

- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ดที่ใช้ร่วมกับวงจร 362s090.zip (605kB)

ฉบับที่ 361 สิงหาคม 2554
โครงงาน "ควบคุมการผ่านเข้าออกประตูด้วยบัตร RFID"

- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ด (.hex) ที่ใช้ร่วมกับวงจร 361s085.zip (3kB)

โครงงาน "GPS เครื่องบอกตำแหน่งบนพื้นโลก"
- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ดที่ใช้ร่วมกับวงจร 361s094.zip (135kB)

ฉบับที่ 360 กรกฏาคม 2554
โครงงาน "วงจรตรวจวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง 10V-60V อเนกประสงค์"
- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ด (.hex) ที่ใช้ร่วมกับวงจร 360s082.zip (3kB)

โครงงาน "Slave flash by using power LED"
- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ด (.hex) ที่ใช้ร่วมกับวงจร 360s092.zip (3kB)

ฉบับที่ 359 มิถุนายน 2554
โครงงาน "เครื่องโปรแกรม AVR แบบไม่พึ่งคอมพิวเตอร์"
- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ดที่ใช้ร่วมกับวงจร 359s109.zip (389kB)

ฉบับที่ 358 พฤษภาคม 2554
โครงงาน "วงจรชาร์จแบตเตอรี่แบบแห้งขนาด 12V สำหรับกังหันลมขนาดจิ๋ว (Tiny Wind Turbine Charger Controller"

- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ดที่ใช้ร่วมกับวงจร 358s084.zip (13kB)

โครงงาน "อ่านค่าตำแหน่งปุ่มกด PC-KeyBoard ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์"
- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ดที่ใช้ร่วมกับวงจร 358s102.zip (221kB)

โครงงาน "เทคนิคการแสดงผล RGB LED แบบ DOT MATRIX"
- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ดที่ใช้ร่วมกับวงจร 358s111.zip (91kB)

ฉบับที่ 357 เมษายน 2554
โครงงาน "ควบคุมระยะไกลด้วยโมดูล TRW2.4G"
- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ดที่ใช้ร่วมกับวงจร 357s084.zip (197kB)

ฉบับที่ 356 ฉบับพิเศษ Automotive Electronics
โครงงาน "วงจรวัดอุณหภูมิด้วยแสงอินฟราเรด ควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์"
- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ด (.hex) ที่ใช้ร่วมกับวงจร 356s087.zip (4kB)

โครงงาน "วงจรส่งข้อมูลผ่านโมดูล RF433.92MHz ควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์"
- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ด (.hex) ที่ใช้ร่วมกับวงจร 356s094.zip (5kB)

โครงงาน "เครื่องอ่าน OBD-II แบบพกพา"
- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ด (.hex) ที่ใช้ร่วมกับวงจร 356s111.zip (8kB)

ฉบับที่ 355 มีนาคม 2554
โครงงาน "เครื่องอ่าน-เขียนบัตร Smart Card ชนิด SLE4428"
- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ดที่ใช้ร่วมกับวงจร 355s117.zip (1.5MB)

ฉบับที่ 354 กุมภาพันธ์ 2554
โครงงาน "วงจรเชื่อมต่อหัวอ่านบาร์โค้ดด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์"
- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ด (.hex) ที่ใช้ร่วมกับวงจร 354s083.zip (5kB)

โครงงาน "เครื่องควบคุมรีเลย์ด้วย Joystick"
- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ด (.hex) ที่ใช้ร่วมกับวงจร 354s094.zip (72kB)

ฉบับที่ 353 มกราคม 2554
โครงงาน "เปลื่ยนเสียงนาฬิกาปลุกด้วยเพลง MP3"
- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ดที่ใช้ร่วมกับวงจร 353s105.zip (248kB)

ฉบับที่ 352 ธันวาคม 2553
โครงงาน "เครื่องตั้งระยะห่างการลั่นชัตเตอร์สำหรับกล้องดิจิตอล"
- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ด (.hex) ที่ใช้ร่วมกับวงจร 352s104.zip (10kB)

ฉบับที่ 351 พฤศจิกายน 2553
โครงงาน "เครื่องตั้งเวลาแบบวนรอบควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์"
- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ด (.hex) ที่ใช้ร่วมกับวงจร 351s086.zip (3kB)

ฉบับที่ 350 EBG 2011
โครงงาน "เครื่องควบคุมการเปิดปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยสัญญาณกล้ามเนื้อ"
- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ด (.hex) ที่ใช้ร่วมกับวงจร 350s087.zip (12kB)

ฉบับที่ 349 ตุลาคม 2553
โครงงาน "PLC877 สร้าง PLC ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ ตอนจบ ภาคซอฟต์แวร์"

- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ดที่ใช้ร่วมกับวงจร 349s087.zip (2.5MB)

โครงงาน "เครื่องตรวจจับอุณหภูมิและความชื้นบันทึกลงการ์ด SD/MMC"
- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ดที่ใช้ร่วมกับวงจร 349s094.zip (442kB)

ฉบับที่ 348 กันยายน 2553
โครงงาน "ถอดรหัสรีโมตคอนโทรล"

- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ดที่ใช้ร่วมกับวงจร 348s097.zip (76kB) (อัปเดตไฟล์ใหม่ 10 มี.ค. 2554)

ฉบับที่ 347 สิงหาคม 2553
โครงงาน "ควบคุมการประจุไฟฟ้าเข้าแบตเตอรี่ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์"

- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ดที่ใช้ร่วมกับวงจร 347s098.zip (95kB)

ฉบับที่ 346 กรกฏาคม 2553
โครงงาน "ควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าระยะไกล ด้วยโทรศัพท์มือถือ"
- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ด (.hex) ที่ใช้ร่วมกับวงจร 346s103.zip (2kB)

โครงงาน "การแสดงผลด้วยจอ OLED"
- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ดที่ใช้ร่วมกับวงจร 346s110.zip (130kB)

ฉบับที่ 345 มิถุนายน 2553
โครงงาน "อ่านข้อมูลจาก ECU ของรถยนต์"

- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ด (.hex) ที่ใช้ร่วมกับวงจร 345s099.zip (7kB)

ฉบับที่ 344 พฤษภาคม 2553
โครงงาน "ชุดทดลองการเรียนรู้ควบคุมดีซีมอเตอร์"
- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ด (.hex) ที่ใช้ร่วมกับวงจร 344s088.zip (5kB)

โครงงาน "เปลี่ยนไดรฟ์ CD/DVD-ROM เป็นเครื่องเล่น Audio CD"
- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ดที่ใช้ร่วมกับวงจร 344s117.zip (163kB)

ฉบับที่ 343 เมษายน 2553
โครงงาน "กล้องถ่ายรูปส่งภาพเข้า FTP Server แบบไร้สายด้วยโมดูล GSM"
- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ดที่ใช้ร่วมกับวงจร 343s118.zip (414kB)

ฉบับที่ 342 ฉบับพิเศษ ROBOT
โครงงาน "วงจรควบคุมกล้องเว็บแคมเคลื่อนที่ด้วย Ardino"
- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ดที่ใช้ร่วมกับวงจร 342s085.zip (73kB)

ฉบับที่ 341 มีนาคม 2553
โครงงาน "MP3 เครื่องมือสื่อสารสำหรับผู้พิการทางสายตาและการพูด"
- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ดที่ใช้ร่วมกับวงจร 341s107.zip (210kB)

โครงงาน "Data logger เครื่องบันทึกอุณหภูมิเก็บข้อมูลด้วย SD/MMC" (อัปเดตไฟล์ใหม่ 17 ก.พ. 2555)
- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ดที่ใช้ร่วมกับวงจร 341s114.zip (503kB)

ฉบับที่ 340 กุมภาพันธ์ 2553
โครงงาน "การใช้งานจอระบบสัมผัสไม่ยากอย่างที่คิด"
- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ดที่ใช้ร่วมกับวงจร 340s115.zip (542kB)

ฉบับที่ 339 มกราคม 2553
โครงงาน "วงจรควบคุมความร้อนเครื่องเคลือบบัตรด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC16F676 อย่างง่าย"
- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ด (.hex) ที่ใช้ร่วมกับวงจร 339s094.zip (1kB)

โครงงาน "อินทิเกรตแอมป์ Class D ควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์"
- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ด (.hex) ที่ใช้ร่วมกับวงจร 339s103.zip (6kB)

ฉบับที่ 338 ธันวาคม 2552
โครงงาน "แสงไฟสร้างอารมณ์ ด้วยโมดูล LED 3 สีตามเสียงเพลง"
- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ดที่ใช้ร่วมกับวงจร 338s089.zip (3kB)

โครงงาน "แกะรอยรถยนต์หายได้ด้วย SMS"
- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ด (.hex) ที่ใช้ร่วมกับวงจร 338s100.zip (29kB)

ฉบับที่ 337 พฤศจิกายน 2552
โครงงาน "เครื่องวัดความเร็วลมแบบโซลิดสเตต"

- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ด (.hex) ที่ใช้ร่วมกับวงจร 337s096.zip (3kB)

ฉบับที่ 336 ตุลาคม 2552
โครงงาน "เครื่องชาร์จแบบเร็วสำหรับแบตเตอรี่ NiMH"

- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ด (.hex) ที่ใช้ร่วมกับวงจร 336s084.zip (2kB)

ฉบับที่ 335 EBG 2010
โครงงาน "เคาน์เตอร์เซนเซอร์ 2 ช่อง ควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์"
- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ด (.hex) ที่ใช้ร่วมกับวงจร 335s107.zip (5kB)

ฉบับที่ 334 กันยายน 2552
โครงงาน "ฉลากสินค้าพูดได้ด้วย RFID"
- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ด (.hex) ที่ใช้ร่วมกับวงจร 334s099.zip (5kB)

ฉบับที่ 333 สิงหาคม 2552
โครงงาน "ระบบเซอร์โวเตือนภัย"
- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ดที่ใช้ร่วมกับวงจร 333s122.zip (8.039MB)

โครงงาน "หมวกกันน็อก MP3"
- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ดที่ใช้ร่วมกับวงจร 333s134.zip (93kB)

บทความ "เทคนิคการเชื่อมต่อ SD/MMC ตอน 1"
- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ดที่ใช้ร่วมกับวงจร 333s141.zip (91kB)

ฉบับที่ 332 กรกฎาคม 2552
โครงงาน "บัตรเงินสด Electronics Money Contactless"
- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ด (.hex) ที่ใช้ร่วมกับวงจร 332s104.zip (23kB)

โครงงาน "เครื่องตั้งเวลาเปิดปิดอเนกประสงค์ควบคุมด้วย AVR"
- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ดที่ใช้ร่วมกับวงจร 332s116.zip (39kB)

ฉบับที่ 331 มิถุนายน 2552
โครงงาน "ATtiny กับความสามารถที่ใหญ่เกินตัว"
- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ดที่ใช้ร่วมกับวงจร 331s115.zip (37kB)

ฉบับที่ 330 พฤษภาคม 2552
โครงงาน "เริ่มต้นกับการใช้งานจอแบบสัมผัส"
- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ดที่ใช้ร่วมกับวงจร 330s128.zip (205kB)

ฉบับที่ 329 เมษายน 2552
โครงงาน "เครื่องตั้งเวลาเปิดปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าอิสระ 6 ช่องอเนกประสงค์รุ่นปรับปรุงใหม่"
- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ด (.hex) ที่ใช้ร่วมกับวงจร 329s100.zip (19kB)

โครงงาน "เครื่องรับวิทยุ FM ควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์"
- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ดที่ใช้ร่วมกับวงจร 329s108.zip (184kB)

ฉบับที่ 328 ฉบับพิเศษ Energy Saveing
โครงงาน "บอร์ดควบคุมระบบแสงสั่งงานด้วยรีโมต SONY เปิด/ปิด 8 ช่อง และสัญญาณ 0-10V อีก 2 ช่อง"
- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ด (.hex) และไฟล์ PCB ที่ใช้ร่วมกับวงจร 328s112.zip (64kB)

ฉบับที่ 327 มีนาคม 2552
โครงงาน "MP3 เครื่องเล่นที่สามารถสร้างด้วยตัวคุณเอง เวอร์ชัน 5"
- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ดที่ใช้ร่วมกับวงจร 327s122.zip (352kB)

ฉบับที่ 326 กุมภาพันธ์ 2552
โครงงาน "บอร์ดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC สำหรับผู้เริ่มต้น"
- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ดที่ใช้ร่วมกับวงจร 326s118.zip (9kB)

บทความ "บอร์ดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์ ATMEGA128"
- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ดที่ใช้ร่วมกับวงจร 326s126.zip (253kB)

ฉบับที่ 325 มกราคม 2552
โครงงาน "ตั้งเวลาเปิดปิดอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 8 ช่องควบคุมด้วย AVR"
- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ดที่ใช้ร่วมกับวงจร 325s134.zip (304kB)

ฉบับที่ 324 ธันวาคม 2551
โครงงาน "เครื่องวัดความถี่ 50 เมกะเฮิรตซ์ ควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์"
- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ด (.hex) ที่ใช้ร่วมกับวงจร 324s130.zip (3kB)

บทความ "การออกแบบระบบประมวลผลร่วมระหว่าง ARM และ FPGA"
- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ดที่ใช้ร่วมกับบทความ 324s147.zip (5.97MB)

ฉบับที่ 323 พฤศจิกายน 2551
โครงงาน "วงจรเปิด-ปิด อุปกรณ์ไฟฟ้าควบคุมด้วยการสแกนลายนิ้วมือ"
- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ด (.hex) ที่ใช้ร่วมกับวงจร 323s144.zip (16kB)

โครงงาน "การออกแบบวงจรสร้างสัญญาณภาพ VGA บน FPGA"
- ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ที่ใช้ร่วมกับวงจร 323s153.zip (6.122MB)

ฉบับที่ 322 ตุลาคม 2551
โครงงาน "ระบบเก็บค่าจอดรถด้วย RFID"
- ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ที่ใช้ร่วมกับวงจร 322s126.zip (19.579MB)

โครงงาน "ตั้งเวลาเปิดปิดอัตโนมัติ 8 ช่องควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์"
- ดาวน์โหลดไฟล์ PCB และซอร์สโค้ด (.hex) ที่ใช้ร่วมกับวงจร 322s148.zip (399kB)

โครงงาน "การออกแบบวงจรควบคุม SDRAM ด้วยภาษา VHDL"
- ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ที่ใช้ร่วมกับวงจร 322s159.zip (3.838MB)

ฉบับที่ 321 EBG'2009
โครงงาน "เครื่องควบคุมอุณหภูมิสูงสุด 1,024 องศาเซลเซียสควบคุม ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์"
- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ด (.hex) ที่ใช้ร่วมกับวงจร 321s125.zip (5kB)

ฉบับที่ 320 กันยายน 2551
โครงงาน "เคาน์เตอร์เซนเซอร์ 99,999 ควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC"
- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ด (.hex) และซอฟต์แวร์ที่ใช้ร่วมกับวงจร 320s141.zip (7kB) (อัปเดตไฟล์ใหม่ 27 ก.พ. 2552)

ฉบับที่ 319 สิงหาคม 2551
โครงงาน "เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นควบคุมผ่านระบบเครือข่าย"
- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ด (.hex) และซอฟต์แวร์ที่ใช้ร่วมกับวงจร 319s126.zip (2.92MB)

ฉบับที่ 318 กรกฎาคม 2551
โครงงาน "ควบคุมการเข้าออกด้วย RFID (RFID ACCESS CONTROL SYSTEM)"
- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ด (.hex) ที่ใช้ร่วมกับวงจร 318s124.zip (11kB)

โครงงาน "เพาเวอร์แอมป์ไฮคิว ควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์"
- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ด (.hex) ที่ใช้ร่วมกับวงจร 318s143.zip (2kB) (อัปเดตไฟล์ใหม่ 12 ก.ย. 2551)

ฉบับที่ 317 มิถุนายน 2551
โครงงาน "ชุดเรียนรู้และพัฒนา RFID เวอร์ชัน 1"
- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ดที่ใช้ร่วมกับวงจร 317s122.zip (8kB)

โครงงาน "TIMER99 เครื่องตั้งเวลานับถอยหลัง 99 นาที รุ่นปรับปรุงใหม่"
- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ด (.hex) ที่ใช้ร่วมกับวงจร 317s141.zip (4kB)

ฉบับที่ 316 พฤษภาคม 2551
โครงงาน "บอร์ดทดลองรับส่งข้อมูลไร้สายด้วยโมดูล ST-TR1100-PA"
- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ด (.hex) ที่ใช้ร่วมกับวงจร 316s133.zip (12kB)

ฉบับที่ 315 เมษายน 2551
โครงงาน "ตั้งเวลาเปิดออดโรงเรียนอัตโนมัติรุ่นปรับปรุงใหม่"
- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ด (.hex) ที่ใช้ร่วมกับวงจร 315s132.zip (16kB)

ฉบับที่ 313 มีนาคม 2551
โครงงาน "กล้องดูภาพผ่านอินเทอร์เน็ต"
- ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ที่ใช้ร่วมกับวงจร 313s138.zip (30.95MB) (อัปเดตไฟล์ใหม่ 26 ธ.ค. 2551)

ฉบับที่ 312 กุมภาพันธ์ 2551
โครงงาน "เครื่องควบคุมอุณหภูมิอเนกประสงค์"
- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ด (.hex) ที่ใช้ร่วมกับวงจร 312s130.zip (3kB)
(อัปเดตไฟล์ใหม่ 18 พ.ย. 2551)

ฉบับที่ 311 มกราคม 2551
โครงงาน "เครื่องควบคุมสเต็ปเปอร์มอเตอร์แบบเอชบริดจ์ ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์"
- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ด (.hex) ที่ใช้ร่วมกับวงจร 311s142.zip (2kB)

ฉบับที่ 309 พฤศจิกายน 2550
โครงงาน "อ่าน/เขียนข้อมูลใน flash drive ผ่านพอร์ต RS-232"
- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ดที่ใช้ร่วมกับวงจร 309s157.zip (436kB)

ฉบับที่ 308 EBG' 2008
โครงงาน "วงจรจุดหลอดอิเล็กโตรลูมิเนสเซ็นต์ (EL LAMP) สำหรับป้ายแสดงผล"
- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ดที่ใช้ร่วมกับวงจร 308s121.zip (13kB)

ฉบับที่ 307 ตุลาคม 2550
โครงงาน "บอร์ดวัดอุณหภูมิและตั้งเวลาอเนกประสงค์"
- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ด (.hex) ที่ใช้ร่วมกับวงจร 307s136.zip (4kB)

ฉบับที่ 305 สิงหาคม 2550
โครงงาน "เครื่องล้างรถมอเตอร์ไซด์แบบหยอดเหรียญ"
- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ดที่ใช้ร่วมกับวงจร 305s129.zip (7kB)

โครงงาน "สร้างสีสันการแสดงผลด้วยแอลซีดีจอสี"
- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ดที่ใช้ร่วมกับวงจร 305s136.zip (69kB)

ฉบับที่ 304 กรกฎาคม 2550
โครงงาน "สร้างกล้องดิจิตอลด้วยตัวคุณเอง"
- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ด (.hex) ที่ใช้ร่วมกับวงจร 304s131.zip (22kB)

ฉบับที่ 303 มิถุนายน 2550
โครงงาน "ควบคุมอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าผ่านระบบเครืือข่าย"
- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ด (.hex) ที่ใช้ร่วมกับวงจร 303s123.zip (50kB)

โครงงาน "บันทึกข้อมูลการเดินทาง GPS ด้วย SD/MMC"
- ดาวน์โหลดโปรแกรม NMEA to KMZ และซอร์สโค้ด (.hex) ที่ใช้ร่วมกับวงจร 303s138.zip (427kB)

ฉบับที่ 302 พฤษภาคม 2550
โครงงาน "แสดงผลสวยๆ ด้วยกราฟิกแอลซีดี"
- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ดที่ใช้ร่วมกับวงจร 302s128.zip (72kB)

โครงงาน "การอ่าน/เขียนการ์ด SD/MMC ด้วย PIC16F876 ตอน 4"
- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ดที่ใช้ร่วมกับวงจร 302s136.zip (104kB)

ฉบับที่ 301 เมษายน 2550
โครงงาน "วงจรควบคุมมุมเฟสด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์"
- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ด (.hex) ใช้ร่วมกับวงจร 301s131.zip (3kB)

ฉบับที่ 300 ฉบับพิเศษครบ 300 ฉบับ
โครงงาน "แปลง USB Drive ให้เป็นเครื่องเล่น MP3"

- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ด (.hex) ที่ใช้ร่วมกับวงจร 300s166.zip (24kB)

โครงงาน "เครื่องเตือนภัยผ่านคู่สายโทรศัพท์"
- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ดที่ใช้ร่วมกับวงจร 300s124.zip (7kB)

โครงงาน "บอร์ด USB สำหรับผู้เริ่มต้น"
- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ดที่ใช้ร่วมกับวงจร 300s131.zip (505kB)

ฉบับที่ 299 มีนาคม 2550
โครงงาน "ส่งข้อมูลแบบไร้สายด้วยโมดูล Zigbee"
- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ดที่ใช้ร่วมกับวงจร 299s144.zip (29kB)

ฉบับที่ 298 กุมภาพันธ์ 2550
โครงงาน "วงจรชาร์จแบตเตอรี่ขนาด 12V7Ah ด้วยโซลาร์เซลล์"

- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ดที่ใช้ร่วมกับวงจร 298s124.zip (75kB)

โครงงาน "ไฟวิ่งตามสัญญาณเสียงเพลง 40 ระดับ"
- ดาวน์โหลดลายวงจรพิมพ์ (PDF) ที่ใช้ร่วมกับบทความ 298s132.zip (74kB)

ฉบับที่ 297 มกราคม 2550
โครงงาน "เครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้นอเนกประสงค์ผ่านบัส RS-485"

- ดาวน์โหลดไฟล์ (.hex) ที่ใช้ร่วมกับวงจร 297s144.zip (10kB) (อัปเดตไฟล์ใหม่ 1 ก.พ. 2550)

โครงงาน "การใช้งานโปรแกรม MATLAB ประมวลผลหาขอบของภาพ (Image processing)"
- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ดที่ใช้ร่วมกับบทความ 297s152.zip (166kB)

ฉบับที่ 296 ธันวาคม 2549
โครงงาน "ส่งข้อมูลและควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าไร้สายผ่านอินเทอร์เน็ต"

- ดาวน์โหลดไฟล์ที่ใช้ร่วมกับวงจร 296s125.zip (23kB) (อัปเดตไฟล์ใหม่ 29 ม.ค. 2550)

โครงงาน "สร้าง Web Sever อย่างง่ายด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์"
- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ดที่ใช้ร่วมกับวงจร 296s150.zip (1MB)

ฉบับที่ 292 กันยายน 2549
โครงงาน "ตรวจสอบข้อมูลประวัติด้วย RFID"
- ดาวน์โหลดไฟล์ติดตั้งที่ใช้ร่วมกับวงจร 292s152.zip (3.88MB)

โครงงาน "นาฬิกา + อุณหภูมิ ขนาดจัมโบ้"
- ดาวน์โหลดไฟล์ .PCB และซอร์สโค้ดโปรแกรมที่ใช้ร่วมกับวงจร (.hex) 292s164.zip (461kB)

ฉบับที่ 291 สิงหาคม 2549
โครงงาน "เครื่องวัดอุณหภูมิ ความชื้น และปริมาณหยดน้ำในอากาศ"
- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ดโปรแกรมที่ใช้ร่วมกับวงจร (.hex) 291s141.zip (7kB)

ฉบับที่ 290 กรกฎาคม 2549
โครงงาน "MP3 เครื่องเล่นที่สามารถสร้างด้วยตัวคุณเอง เวอร์ชัน 4"
- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ดโปรแกรมที่ใช้ร่วมกับวงจร (.hex) 290s138.zip (15kB)

โครงงาน "วงจรเลือกสัญญาณภาพและเสียง 8 ช่อง"
- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ดโปรแกรมที่ใช้ร่วมกับวงจร 290s145.zip (110kB)

ฉบับที่ 289 มิถุนายน 2549
โครงงาน "อ่าน/เขียนการ์ด SD/MMC ด้วย PIC16F876 ตอน 1"

- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ดโปรแกรมที่ใช้ร่วมกับวงจร 289s139.zip (71kB)

โครงงาน "เครื่องวัดความถี่ ตัวเก็บประจุและตัวเหนี่ยวนำ"
- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ดโปรแกรมที่ใช้ร่วมกับวงจร (.hex) 289s145.zip (3kB) (อัปเดตไฟล์ใหม่ 12 ก.ย. 2549)

ฉบับที่ 288 พฤษภาคม 2549
โครงงาน "จับไมโครคอนโทรลเลอร์มาต่อ USB"

- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ดโปรแกรมที่ใช้ร่วมกับวงจร 288s141.zip (275kB)

โครงงาน "เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ Smart Charger"
- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ดโปรแกรมที่ใช้ร่วมกับวงจร (.hex) 288s149.zip (84kB)

ฉบับที่ 287 เมษายน 2549
โครงงาน "MP3 เครื่องเล่นที่สามารถสร้างด้วยตัวคุณเองเวอร์ชัน 3"

- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ดโปรแกรมที่ใช้ร่วมกับวงจร (.hex) 287s139.zip (28kB)

โครงงาน "เครื่องควบคุมและวัดกระแสไฟฟ้าดีซีด้วย Current Tranformer"
- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ดโปรแกรมที่ใช้ร่วมกับวงจร 287s147.zip (3kB)

ฉบับที่ 286 มีนาคม 2549
โครงงาน "เครื่องนับคะแนนอเนกประสงค์"

- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ดโปรแกรมที่ใช้ร่วมกับวงจร (.hex) 286s136.zip (8kB)

โครงงาน "บอร์ดควบคุมสเต็ปเปอร์มอเตอร์ชนิดยูนิโพล่าร์ควบคุมด้วย uF"
- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ดโปรแกรมที่ใช้ร่วมกับวงจร (.hex) 286s145.zip (2kB)

ฉบับที่ 285 กุมภาพันธ์ 2549
โครงงาน "MP3 เครื่องเล่นที่สามารถสร้างด้วยตัวคุณเองเวอร์ชัน 2"
- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ด 285s135.zip (78kB) (อัปเดตไฟล์ใหม่ 20 มี.ค. 2549)

ฉบับที่ 284 มกราคม 2549
โครงงาน "เครื่องวัดค่าตัวเก็บประจุและความต้านทานแฝง"

- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ด 284s127.zip (5kB)

ฉบับที่ 283 ธันวาคม 2548
โครงงาน "บลูทูธเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สาย"

- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ด 283s133.zip (21kB)

ฉบับที่ 281 ตุลาคม 2548
โครงงาน "MP3 เครื่องเล่นที่สามารถสร้างด้วยตัวคุณเอง"
- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ดและแก้ที่ผิด 281s137.zip (191kB) (อัปเดตไฟล์ใหม่ 30 พ.ค. 2549)

โครงงาน "เครื่องป้องกันการบุกรุกพร้อมแสดงสภาวะแต่ละจุด"
- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ด 281s145.zip (7kB)

ฉบับที่ 280 ตุลาคม 2548
โครงงาน "เครื่องวัดค่าตัวตัวเหนี่ยวนำและค่าตัวประกอบคุณภาพ"
- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ดสำหรับเครื่องโปรแกรม 280s139.zip (4kB)

โครงงาน "บอร์ดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์เบอร์ AT90S2313"
- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ดสำหรับเครื่องโปรแกรม 280s144.zip (24kB)

โครงงาน "เครื่องตรวจสอบคริสตอล 1-25MHz"
- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ด 280s152.zip (70.3kB)

ฉบับที่ 279 กันยายน 2548
โครงงาน "เครื่องโปรแกรมสำหรับไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล AVR"
- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ดสำหรับเครื่องโปรแกรม 279s148.zip (52kB)

ฉบับที่ 278 สิงหาคม 2548
โครงงาน "เครื่องทดสอบอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ"

- ดาวน์โหลดโปรแกรม (.hex) 278s141.zip (12kB) (อัปเดตไฟล์ใหม่ 8 มี.ค. 2549)

โครงงาน "ระบบเตือนภัยผ่าน SMS ด้วยมือถือของคุณเอง"
- ดาวน์โหลดโปรแกรม (.hex) 278s149.zip (9kB)

โครงงาน "เครื่องวัดอุณหภูมิแบบไร้สาย พร้อมแสดงผลและบันทึกข้อมูลบนคอมพิวเตอร์"
- ดาวน์โหลดโปรแกรมพร้อมซอร์สโค้ด 278s156.zip (1.5MB)

ฉบับที่ 276 มิถุนายน 2548
โครงงาน "โปรแกรมลอจิกเมเบิลคอนโทรลเลอร์ราคาประหยัด ควบคุมด้วยคอนโทรลเลอร์"

- ดาวน์โหลดโปรแกรม (.hex) plcN15A1.zip (18kB)

ฉบับที่ 275 พฤษภาคม 2548
โครงงาน "ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าโดย SMS ตอนจบ"
- ดาวน์โหลดซอร์สโ้ค้ดโปรแกรมที่ใช้ร่วมกับวงจรนามสกุล.hex sms.zip (4.93kB)
โครงงาน "สเตอริโอแอมปลิไฟเออร์ตัวจิ๋วพลังสูง"
- ดาวน์โหลดลายวงจรพิมพ์ขนาดเท่าแบบ st_amp.zip (3.72MB)

ฉบับที่ 274 เมษายน 2548
โครงงาน "ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าโดย SMS ตอน 1"
- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ดโปรแกรมที่ใช้ร่วมกับวงจรนามสกุล.hex พร้อมลายวงจรพิมพ์ sms.zip (164kB)
โครงงาน "กริ่งประตูเสียงดนตรี"
- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ดโปรแกรมที่ใช้ร่วมกับวงจรนามสกุล.hex door.zip (1.43kB)
โครงงาน "การประยุกต์วงจรรถกระป๋องเป็นรีโมต 24 ช่อง"
- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ดโปรแกรมที่ใช้ร่วมกับวงจรนามสกุล.hex และ .asm Remote_24CH.zip (4.54kB)

ฉบับที่ 272 กุมภาพันธ์ 2548
โครงงาน "เครื่องปรับแต่งแสงไฟ 8 ช่อง ตอนจบ"
- ดาวน์โหลดซอร์สโค๊ดโปรแกรม labview ที่ใช้ร่วมกับวงจร Lightmx.zip (84.1kB), Lightmx_update.zip (28.9MB)
โครงงาน "RS-232 มอนิเตอร์ฉบับมือถือ"
- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ดโปรแกรมภาษาซีที่ใช้ร่วมกับวงจรพร้อมกับลายวงจรพิมพ์ 100% RS-232_monitor.zip (47.5kB)

ฉบับที่ 271 มกราคม 2548
โครงงาน "เครื่องปรับแต่งแสงไฟ 8 ช่อง ตอนที่ 1"
-ดาวน์โหลดซอร์สโค้ดโปรแกรมภาษาซีที่ใช้ร่วมกับวงจรพร้อมกับลายวงจรพิมพ์ 100% lightmx.zip (139kB)
โครงงาน "เครื่องแปลง CD-ROM เป็นเครื่องเล่น VCD สำหรับดูหนังฟังเพลงได้"
- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ดโปรแกรมที่ใช้ร่วมกับวงจรนามสกุล.hex cdrom2vcd.zip (62kB)

ฉบับที่ 270 ธันวาคม 2547
โครงงาน "เครื่องวัดแนวระนาบเอียง 2 แกนมิติ"
- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ดโปรแกรมที่ใช้ร่วมกับวงจร นามสกุล .hex memsic.zip (1kB)

DESIGN IDEAS
- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ด "วงจร ADC เชื่อมต่อแบบอนุกรมขนาด 12 บิต" ADC.zip (2 KB)

ฉบับที่ 269 พฤศจิกายน 2547
โครงงาน "เครื่องแปลง CD-ROM เป็นเครื่องเล่น CD สำหรับฟังเพลง รุ่นที่ 2"
- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ดโปรแกรมที่ใช้ร่วมกับวงจร (.hex) CD_ROM_to_CD.zip (6kB)
โครงงาน "เครื่องควบคุมปลั๊กไฟผ่านพอร์ต RS232"
- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ดโปรแกรมที่ใช้ร่วมกับวงจร Control_RS232.zip (260kB)
โครงงาน "เครื่องบันทึกความเร็วและวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับ Racing Cars Model"
- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ดโปรแกรมที่ใช้ร่วมกับวงจร (.hex) Racing.zip (89kB)
DESIGN IDEAS
- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ด "สร้างวงจรโปรแกรม EEPROM ด้วยพอร์ตพรินเตอร์และป้องกันด้วย dongle" EEPROM.zip (23kB)

ฉบับที่ 268 EBG'2005
โครงงาน "ระบบล็อคประตูอิเล็กทรอนิกส์โดยการป้อนรหัส"
- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ดโปรแกรมที่ใช้ร่วมกับวงจร (.hex) keylock.zip (3kB)

ฉบับที่ 267 ตุลาคม 2547
โครงงาน "เครื่องตรวจสอบไอซีดิจิตอลด้วยคอมพิวเตอร์"
- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ดโปรแกรมที่ใช้ร่วมกับวงจร (.hex และ .asm ) ICTEST.zip (2.73MB)

ฉบับที่ 266 กันยายน 2547
โครงงาน "เพาเวอร์แอมป์ 20 วัตต์ 4 แชนเนล ควบคุมด้วยระบบดิจิตอล"
- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ดโปรแกรมที่ใช้ร่วมกับวงจร (.hex และ .asm) PowerAmp20W.zip (10kB)
บทความ "การประยุกต์ใช้เดลไฟล์กับงานวิศวกรรม" ตอน การเขียนโปรแกรมเดลไฟล์เพื่อสื่อสารกับไมโครคอนโทรลเลอร์ผ่านพอร์ตอนุกรม
- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ดโปรแกรมภาษาซี และเดลไฟล์ Delphi.zip (248kB)

ฉบับที่ 265 สิงหาคม 2547
โครงงาน "เครื่องกันขโมยภายในบ้านส่งสัญญาณเตือนภัยด้วย SMS ผ่านโทรศัพท์มือถือ"
- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ดโปรแกรมที่ใช้ร่วมกับวงจร (.hex) HomeSecurity.zip (15kB)

โครงงาน "เครื่องแปลง CD-ROM เป็นเครื่องเล่น CD สำหรับฟังเพลง"
- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ดโปรแกรมที่ใช้ร่วมกับวงจร cd-rom.zip (10kB)

ฉบับที่ 264 กรกฎาคม 2547
โครงงาน "เครื่องส่ง SMS อัตโนมัติผ่านมือถือ"
-ดาวน์โหลดซอร์สโค้ดโปรแกรมที่ใช้ร่วมกับวงจร SMS.zip (9kB)

โครงงาน "เครื่องขายสินค้าอัตโนมัติด้วยเครื่องรับธนบัตรไทย"
- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ดโปรแกรมที่ใช้ร่วมกับวงจร banknote.zip (5kB)

ฉบับที่ 263 มิถุนายน 2547
โครงงาน "อุปกรณ์เตือนภัยแบบไร้สาย เพื่อป้องกันของหายด้วย Wireless RF Module "
-ดาวน์โหลดซอร์สโค้ดโปรแกรมที่ใช้ร่วมกับวงจร WirelessRF.zip (20kB)

ฉบับที่ 259 กุมภาพันธ์ 2547
โครงงาน "miniPLC โปรแกรมเมเบิ้ลคอนโทรเลอร์ขนาดจิ๋ว"

- ดาวน์โหลดไฟล์ .hex Mini_PLC.zip (1kB)

ฉบับที่ 258 มกราคม 2547
โครงงาน "อุปกรณ์นำร่อง GPS สำหรับติดตั้งในรถยนต์ ตอนจบ ขั้นตอนการสร้างและการใช้งาน"

-ดาวน์โหลดซอร์สโค้ดโปรแกรมที่ใช้ร่วมกับวงจร GPS.zip (2,793kB)
โครงงาน "โมดูลป้ายแสดงผลแอลอีดี แบบดอตเมตริกซ์"
- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ดโปรแกรมที่ใช้ร่วมกับวงจร และโปรแกรมติดตั้งบนวินโดว์ 98,ME Dotmatrix.zip (460kB)

ฉบับที่ 257 ธันวาคม 2546
โครงงาน "เครื่องวัดค่าความจุไฟฟ้ารุ่นปรับย่านวัดอัตโนมัติ"
- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ดโปรแกรมที่ใช้ร่วมกับวงจร (.hex) Ver_6.zip (6kB)

ฉบับที่ 256 พฤศจิกายน 2546
โครงงาน "ไฟวิ่งตามเสียงเพลงรุ่นปรับปรุงใหม่"
- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ดโปรแกรมที่ใช้ร่วมกับวงจร (.asm และ .hex) Light.zip (3kB)

ฉบับที่ 255 EBG' 2004
โครงงาน "Fantasy Clock รุ่น FC-286 V1.0 นาฬิการะบบดิจิตอล และแสดงผลข้อความวิ่ง"
- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ดโปรแกรมที่ใช้ทำงานร่วมกับวงจรซึ่งเป็นภาษาซี และตารางตัวอักษร (Table Font) นามสกุล.asm fc286.zip (11.1kB)
โครงงาน "บอร์ดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC16F84 ราคาประหยัด"
- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ดโปรแกรมที่ใช้ร่วมกับวงจร (.asm และ .hex) Pic16f84.zip (18.2kB)

ฉบับที่ 254 ตุลาคม 2546
โครงงาน "เครื่องควบคุมและวัดค่าผ่านอินเทอร์เน็ต"
- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ดโปรแกรม ที่ใช้ควบคุมการทำงานของโมดูล ซึ่งเป็นภาษาซี โดยสามารถอ่านวิธีการใช้งานได้จากไฟล์ คำแนะนำ.txt Rabbit2000.zip (48kB)

ฉบับที่ 253 กันยายน 2546
โครงงาน "เครื่องกันขโมยรถมอเตอร์ไซค์ ควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์"
- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ดโปรแกรมที่ใช้ร่วมกับวงจร (.asm และ .hex) motocycle.zip (4.03kB)

ฉบับที่ 252 สิงหาคม 2546
โครงงาน "เครื่องขายสินค้าอัตโนมัติด้วยเงินสด/บัตรสมาร์ตการ์ด"
- ดาวน์โหลด ซอร์สโค้ดโปรแกรมที่ใช้ร่วมกับวงจร (.asm และ .hex) 252s151.zip (26kB)
การออกแบบโครงงานโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล ST7 ตอนที่ 2 (หน้า180-187)
- ดาวน์โหลด ตารางสรุปคำสั่งของไมโครคอนโทรลเลอร์ ST7FLITE09 st7.pdf (118kB)

ฉบับที่ 250 ฉบับพิเศษ ครบรอบ 250 ฉบับ
วงจรพอร์ตอินพุต/เอาต์พุต 8 บิตแบบขนานจากพอร์ต RS-232 (หน้า 198-199)
- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ดโปรแกรมที่ใช้ร่วมกับวงจร (.asm และ .hex) parallel.zip (19.8kB)
โครงงาน "ดิจิตอลโวลุ่มคอนโทรล 6 ช่อง สำหรับโฮมเธียเตอร์ ด้วยรีโมตคอนโทรล"
- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ด (.asm และ .hex) 250s152.zip (6kB)

ฉบับที่ 249 มิถุนายน 2456
โครงงาน "Smart card WorkShop เรียนรู้และเข้าใจสมาร์ตการ์ด ในภาคปฏิบัติ ตอนที่ 7"
- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ดโปรแกรมตัวอย่าง (.asm และ .hex) smartcard7.zip (23kB)

ฉบับที่ 248 พฤษภาคม 2546
โครงงาน "Prox Security Access Control เครื่องควบคุมการผ่านเข้าออกอาคาร"
- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ดและไฟล์ใช้งาน (.asm และ .hex) Prox.zip (16kB)

ฉบับที่ 245 กุมภาพันธ์ 2546
โครงงาน "เครื่องตรวจสอบลายนิ้วมือสำหรับระบบรักษาความปลอดภัย ตอนจบ"
- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ดและไฟล์ใช้งาน (.asm และ .hex) fda.zip (12.0kB)

ฉบับที่ 242 EBG'2003
โครงงาน "Smart card WorkShop เรียนรู้และเข้าใจสมาร์ตการ์ด ในภาคปฏิบัติ ตอนที่ 3"

- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ดโปรแกรมตัวอย่าง (.asm และ .hex) smartcard3.zip (60kB)

ฉบับที่ 240 ตุลาคม 2545
โครงงาน "Smart card WorkShop เรียนรู้และเข้าใจสมาร์ตการ์ด ในภาคปฏิบัติ"
- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ดโปรแกรมตัวอย่าง (.asm และ .hex) demo.zip (16kB)

ฉบับที่ 237 กรกฎาคม 2545
CAN บัสข้อมูลอัจฉริยะสำหรับงานอุตสาหกรรมและยานยนต์
ตอนจบ การสร้างบอร์ดอินเตอร์เฟส CAN

- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ดและโปรแกรมสำหรับทดสอบการทำงานของบอร์ดอินเตอร์เฟส CAN (.c และ .exe) testcan.zip (12kB)

ฉบับที่ 236 มิถุนายน 2545
โครงงาน "เครื่องตั้งเวลาเปิดออดโรงเรียนควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์"
- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ดโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ (.asm และ .hex) timer.zip (5kB)

ฉบับที่ 235 พฤษภาคม 2545
โครงงาน "รีโมตคอนโทรลอินฟราเรด 10 ช่อง"

- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ดโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ (.asm และ .hex) remote10.zip (6kB)

ฉบับที่ 232 กุมภาพันธ์ 2545
โครงงาน "เครื่องทดสอบรีเลย์อัตโนมัติ"
- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ดโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ (.asm และ .hex) test_relay.zip (3kB)
โครงงาน " เครื่องหรี่ไฟด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์"
- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ดโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ (.asm และ .hex) dimmer.zip (1kB)

ฉบับที่ 231 มกราคม 2545
โครงงาน " คันเคาะรหัสมอร์สกึ่งอัตโนมัติ"
-ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ใช้งานบนคอมพิวเตอร ์ทั้งซอร์สโค้ดภาษาซี และโปรแกรมที่คอมไพล์แล้ว (.c และ .exe) morse_v2.zip (10kB) - ลงแก้ไขวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2545

ฉบับที่ 230 ธันวาคม 2544
โครงงาน " Handy Terminal เครื่องเทอร์มินอลบนมือคุณ"
- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ดโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ (.asm และ .hex) handy_terminal.zip (2kB)
โครงงาน " Jumbo Display บอร์ดแสดงผลตัวเลขจอยักษ์"
- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ดไมโครคอนโทรลเลอร์ (PIC) และโปรแกรมทดสอบการใช้งานบนพีซีของบอร์ด Jumbo Display jumbo_code.zip (2,254kB)

ฉบับที่ 228 พฤศจิกายน 2544
โครงงาน "สร้างเครือข่ายข้อมูลอย่างง่ายๆ ด้วย RS485"
- ดาวน์โหลดโปรแกรมทดสอบการทำงานของบอร์ดแปลง RS232-RS485 test485.zip (657kB)

ฉบับที่ 227 ตุลาคม 2544
เกมพอร์ตทำอะไรได้มากกว่าที่คุณคิด
- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ด (เดลไฟ 5.0) Gameport227.zip (678kB)

ฉบับที่ 226 กันยายน 2544
โครงงาน " Dual Logger บันทึกค่าอุณหภูมิและสัญญาณได้ในเครื่องเดียว"
- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ดและ hex ไฟล์ที่ใช้โปรแกรม DualLog.zip (24kB)

ฉบับที่ 225 สิงหาคม 2544
มาสร้างโปรแกรมทุ่นแรงสำหรับงานไมโครฯ ไว้ใช้กันเถอะ
- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ด (เดลไฟ 5.0) SerialProgrammer.zip (262kB)

ฉบับที่ 224 กรกฎาคม 2544
โครงงาน " นาฬิกาบอกเวลา+อุณหภูมิ"
- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ดโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ (.asm และ .hex) clock_temp.zip (4kB) - ลงแก้ไขวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2545

ฉบับที่ 219 กุมภาพันธ์ 2544
โครงงาน " เครื่องนับจำนวนที่บันทึกค่าและเรียกดูการนับได้"

- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ด asm + hex cntprg.zip (12kB)

ฉบับที่ 206 กุมภาพันธ์ 2543
Robotic Zone Multi-sensor fully automatic control robot
- ดาวน์โหลดซอร์สโค้ด robodemo.zip (13kB)
- BasicStamp Programming Manual version 1.8 bs2_manual.pdf (986kB)
- ข้อมูลไอซีขับสเต็ปเปอร์มอเตอร์ sm2220 sm2220.pdf (180kB)


สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2542-2558 โดยบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
Copyright © 1999-2015 by SE-EDUCATION Public Company Limited. All rights reserved.