SEMICONDUCTOR HOBBY ELECTRONICS EXTREME SOUND & STAGE ADD MAGAZINE PROMOTION CONTACT US

The Knowledge Society

  ELECTRONICS SOCIETY --- > แหล่งชุมนุมคนอิเล็กทรอนิกส์และอุตสาหกรรม

กันยายน 2551 ฉบับที่ 320

สารบัญ เซมิคอนดักเตอร์ ิเล็กทรอนิกส์

โครงงาน

130 / POWER  ISOLATION  IN 12V OUT 12V/5A CONTINOUS : ให้โครงงานนี้เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ที่จะทำให้พลังงานจากแบตเตอรี่ในรถของคุณไร้สัญญาณรบกวน

 

 

141 / เคาน์เตอร์เซนเซอร์ 99,999 ควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC :  หากจำเป็นต้องนับสิ่งของจำนวนเป็นแสนโดยไม่มีเครื่องมือช่วยล่ะก็ คงไม่ใช่เรื่องง่ายเลยโครงงานนี้มีคำตอบ

 

 

สื่อสาร/โทรคมนาคม

150 / Evolved UTRA ระบบสื่อสารใหม่บนเส้นทาง 3 G ตอน 4 : การเข้าใจโครงสร้างของ LTE คงยังไม่สามารถคาดการณ์เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้หมด ฉะนั้นเครื่องมือทดสอบและตรวจวัดระบบจึงช่วยเหลือให้การใช้งานสมบูรณ์มากขึ้น
 

 

160 / HSPA ก้าวย่างสู่ยุค 3G Broadband Wireless Access ตอน 2:  พัฒนาการของเครือข่าย WCDMA ตามข้อกำหนดมาตรฐาน 3GPP Release 5 และ 6 ที่มีส่วนช่วยให้โครงข่ายพัฒนาอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว
 

 

ทฤษฎีวงจร

172 / นวัตกรรมใหม่ของแหล่งจ่ายไฟแบบสวิตชิ่งตอน 3  :   โปรแกรมสำหรับออกแบบแหล่งจ่ายไฟแบบสวิตชิ่งด้วยวงจรรวมช่วยให้นักออกแบบลดความยุ่งยากและเวลาในการออกแบบไปได้มากเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างรวดเร็ว

 

 

เทคโนโลยีอุปกรณ์

186 / ทฤษฎีเทคโนโลยี RFID และ โปรแกรมการติดต่อสื่อสาร RFIDใน Visual C++ :  เทคนิคและวิธีการเข้าถึงติดต่อกับ RFID เพื่ออ่านค่าด้วยโปรแกรม Visual C++

 

Robotic Zone

193 / RoboExotica 2007: งานหุ่นยนต์เพื่อนักดื่ม :  RoboExotica เป้าหมายเพื่อสนับสนุนการค้นคว้าด้านหุ่นยนต์ในส่วนของการติดต่อสื่อสารระหว่างเครื่องจักรกับมนุษย์ ผ่านโครงงานหุ่นยนต์ต่างๆ มากมาย


 

199 / ความเป็นมาของหุ่นยนต์: สิ่งล้ำสมัยที่กลายเป็นของใกล้ตัว :  ทุกวันนี้ หุ่นยนต์อาจเป็นเหมือนเรื่องธรรมดาสำหรับเรา แต่ทราบหรือไม่ว่า กว่าจะถึงจุดนี้ หุ่นยนต์ต้องผ่านอะไรมาบ้าง
 

 

Industrial Electronics

207 / Industrial Sourcing Fair 2008 ก้าวแรกสู่ความสำเร็จ กับงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมครบวงจร:  ใครที่พลาดไปชมงานครั้งนี้ ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรก ทีมงานขอนำภาพบรรยากาศและบทสรุปความสำเร็จของงานมาฝากกัน
คอลัมน์ประจำ
EDITOR'S DESK หน้า 109
Electronic News หน้า 110
COVER STORY:  ศูนย์รวมเครื่องมือวัด/ทดสอบ/
สอบเทียบทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 118
แนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ หน้า 212
ใบสมัครสมาชิก หน้า 2
19

ค้นดัชนีวารสารเซมิฯ
ดาวน์โหลดซอร์สโค้ดโปรแกรม
ใบสมัครสมาชิกวารสาร
ใบสั่งซื้อซีดีรวมเล่มวารสารเซมิฯ

วารสารเซมิฯ ย้อนหลัง

 
 
 

SE-ED.com ThailandElectronics.com ThailandIndustrial.com


สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2550 โดยบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
Copyright © 2007 by SE-EDUCATION Public Company Limited. All rights reserved.