วีธีค้นหาและให้ได้มาซึ่งบทความและโครงงานในวารสารเซมิฯ และวารสาร HOBBY ELECTRONICS

1. รายชื่อบทความ หรือโครงงาน สามารถค้นได้จากดัชนีวารสารฯ ซึ่งจะรวบรวมลงตีพิมพ์ให้ ในท้ายเล่มฉบับเดือนธันวาคมของแต่ละปี หรือค้นได้จากเว็บไซต์ http://electronics.se-ed.com/semi/semi_index.html

2. สำหรับท่านที่ต้องการวารสารเล่มเก่า ให้ติดต่อสอบถามได้ที่แผนกสมาชิก โทรศัพท์ 02-739-8111 ต่อ 8290 หรือ 8091 (ติดต่อคุณมานิตหรือคุณเกียรติศักดิ์) โทรสาร 02-739-8118 วารสารเล่มเก่าที่ยังเหลืออยู่จะมีย้อนหลังไป 2-6 เดือนเท่านั้น

3. กรณีที่ต้องการบทความหรือโครงงาน แต่หาวารสารเล่มเก่าไม่ได้ เรามีบริการถ่ายเอกสาร โดยจะบริการทางไปรษณีย์เท่านั้น การสั่งถ่ายเอกสาร ให้จดชื่อบทความหรือโครงงาน พร้อมฉบับที่ของวารสาร ให้ชัดเจน พร้อมด้วยที่อยู่ของคุณส่งมาที่ซีเอ็ด..

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
อาคารเนชั่นทาวเวอร์ ชั้นที่ 19
เลขที่ 46/87-90 ถนนบางนา-ตราด
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
วงเล็บที่มุมซองว่าถ่ายเอกสารบทความวารสารเซมิฯ (หรือ HOBBY)

..จะมีเจ้าหน้าที่คอยถ่ายเอกสารให้

4. บริการทางไปรษณีย์เท่านั้น ไม่มีบริการรอรับหน้าร้าน

5. ค่าบริการถ่ายเอกสาร 50 บาทต่อบทความ/โครงงาน (รวมค่าส่งแล้ว) ส่งมาเป็นธนาณัติ สั่งจ่าย บมจ.ซีเอ็ดยูเคชั่น ปณจ. บางนา

6. หากต้องการให้ส่งลงทะเบียน หรือ EMS ให้ระบุมาในจดหมาย

7. ท่านจะได้รับบทความประมาณไม่เกิน 5-7 วัน หลังจากที่ได้รับจดหมาย


แนะนำหนังสือพิเศษทางด้านอิเล็กทรอนิกส์

หนังสือพิเศษทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ คืออะไร
หนังสือพิเศษทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ คือหนังสือเล่มที่จัดทำขึ้นมาพิเศษ เพื่อผู้ที่สนใจทางด้านอิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะ มีทั้งหนังสือรวมบทความและโครงงานเด่นที่เคยลงตีพิมพ์ใน นิตยสารเซมิคอนดักเตอร์อิเล็กทรอนิกส์, อิเล็กทรอนิกส์สมัครเล่น, HOBBY ELECTRONICS

หนังสือรวมโครงงานนี้ได้ัรับการรวบรวมไว้ทั้งหมด กว่า 10 เล่ม แล้ว (รวมโครงงานเซมิฯ 10 เล่ม รวมโครงงาน HOBBY ELECTRONICS 10 เล่ม และรวมโครงงาน-บทความเฉพาะสาขา อีกหลายเล่ม)

สามารถดูรายการหนังสือได้ที่นี่

http://electronics.se-ed.com/s_book

อาจมีโครงงานหรือบทความที่คุณสนใจได้รับการพิมพ์ซ้ำในหนังสือพิเศษเหล่านี้แล้ว

หรือสามารถเข้าไปค้นหนังสือในหน้าหนังสือรวมของซีเอ็ดได้ที่นี่

http://www.se-ed.com/shop/b_search.aspx


ซีดีรวมเล่มวารสารเซมิฯ

เป็นซีดีรอมที่บรรจุเอาวารสารเซมิฯ ตลอดทั้งปีมารวมอยู่ในซีดี ซึ่งประกอบด้วยวารสารเซมิฯ ในรูปแบบไฟล์ pdf รวม 10-13 ฉบับ ทั้งหมดในปีนั้นๆ พร้อมซอฟต์แวร์ ที่ใช้ประกอบในบทความต่างๆ ยิ่งกว่านั้น ยังมีซอฟต์แวร์ ด้านอิเล็กทรอนิกส์ ที่น่าสนใจรุ่น Trial Version บรรจุอยู่ให้ทดลองใช้งานด้วย ในราคาประหยัดสุดๆ เพียง 350 บาท (ปกติ 840 บาท) เข้าไปดูรายละเอียดได้ที่นี่

http://electronics.se-ed.com/cd