กลับหน้าบทความอิเล็กทรอนิกส์ | SE-ED.com | Electronics Society | ThailandIndustry.com | Webboards |
เรียนรู้ออปแอมป์อย่างละเอียด : กฤษดา วิศวธีรานนท์

ที่มา : วารสาร SEMICONDUCTER ฉบับที่ 78 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2530

หน้าแรก
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับออปแอมป์
อัตราการขยายแรงดัน
ความต้านทานทางอินพุต
ความต้านทานทางเอาต์พุต
แรงดันออฟเซททางอินพุต
กระแสไบแอสทางอินพุต
กระแสออฟเซททางอินพุต
ลักษณะสมบัติเชิงความถี่มาเรียนรู้ออปแอมป์อย่างละเอียด..กันเถอะ

พูดถึงออปแอมป์บางคนอาจบอกว่ารู้แต่ถ้าลองซักกันจริง ๆ แล้วจะมีเพียงไม่กี่คนที่รู้ลึกซึ้งถึงโครงสร้างการทำงานภายในของมัน

ในบทความนี้ จะอธิบายและวิเคราะห์วงจรอะนาลอก โดยจะเริ่มต้นที่วงจรพื้นฐานของ ออปแอมป์ก่อน ในการอธิบายในเบื้องต้นนี้ จะเป็นเรื่องเหี่ยวกับหลักการและแนวความคิด พื้นฐาน จะยังไม่อธิบายถึงวงจรในทางปฏิบัติจริง ๆ ซึ่งสิ่งที่จะกล่าวถึงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญ ในการทำความเข้าใจวงจรที่ซับซ้อนได้ในภายหลัง ในการอธิบายนี้อาจจะเห็นสูตรและ การคำนวณต่าง ๆ ออกมาบ้าง ซึ่งอาจจะทำให้ผู้อ่านบางท่านรู้สึกเบื่อ แต่สูตรคำนวณเหล่านี้จะช่วยทำให้สามารถทำความเข้าใจได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น


สงวนลิขสิทธิ์
พ.ศ. 2542-2553 โดยบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
Copyright © 1999-2010 by SE-EDUCATION Public Company Limited. All rights reserved.