กลับหน้าบทความอิเล็กทรอนิกส์ | SE-ED.com | Electronics Society | ThailandIndustry.com | Webboards |
เคล็ดลับในการระบายความร้อนให้ดีที่สุดแก่อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ : อาณัติ พงษ์สุทธิรักษ์

ที่มา : วารสาร SEMICONDUCTER ฉบับที่ 92 เดือน พฤษภาคม - มิถุนายน พ.ศ. 2532

หน้าแรก
เคล็ดลับที่ 1 : การเลือกใช้แผ่น ฉนวนรอง
เคล็ดลับที่ 2 : การเลือกแผ่นระบาย ความร้อนให้ถูกกับงาน
เคล็ดลับที่ 3 : การใช้ครีมซิลิโคน
เคล็ดลับที่ 4 : ผลของแรงกดกับการระบายความร้อน
บทสรุป

เคล็ดลับในการระบายความร้อนให้ดีที่สุดแก่อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ

เผย 4 เคล็ดลับของการเลือกใช้และการปฏิบัติในการระบายความร้อนให้แก่อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ ชนิดกำลังสูงๆ

อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำที่ใช้กำลังสูงๆจำเป็นต้องได้รับการระบายความร้อนที่เกิดขึ้นในตัวมันออกไปให้เร็วที่สุด โดยอาศัยหลักการถ่ายเทความร้อนที่ดีมิ เช่นนั้นแล้วความร้อนที่เกิดขึ้นหากสูงกว่าอุณหภูมิที่จะทนได้ อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำอาจเสียหายได้ในทันทีหรือความร้อนที่สะสมขึ้นเรื่อย ๆ เป็นเวลานานหลาย ๆ ครั้งจะทำให้อุปกรณ์นั้น ๆ มีอายุการใช้งานสั้นลง

ต่อไปนี้จะเปิดเผยถึงเคล็ดลับ 4 ประการ ที่ช่วยให้อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำได้รับการระบายความร้อนอย่างดีที่สุด


สงวนลิขสิทธิ์
พ.ศ. 2542-2553 โดยบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
Copyright © 1999-2010 by SE-EDUCATION Public Company Limited. All rights reserved.