กลับหน้าบทความอิเล็กทรอนิกส์ | SE-ED.com | Electronics Society | ThailandIndustry.com | Webboards |
ฟาสต์-รีคัฟเวอรี่ไดโอด : ชูเกียรติ วัฒนากูล

ที่มา : วารสาร SEMICONDUCTER ฉบับที่ 102 เดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน พ.ศ. 2533

หน้าแรก
แนะนำฟาสต์-รีคัฟเวอรี่ไดโอด
เอปปิตาเชียลเทคโนโลยี
ไดโอดกับแหล่งจ่ายแรงดัน แบบสวิตชิ่ง
แรงดันทางตรง
การลดกระแสรีเวิร์ส-รีคัฟเวอรี่
แรงดันกลับทาง
การเลือกไดโอดใช้งาน
บทส่งท้าย


ฟาสต์-รีคัฟเวอร์ไดโอด

สมัยก่อนไปรัานขายอุปกรณ์บอกคนขายต้องการไดโอดที่มีสเปกแรงดันและกระแสเท่านี้ก็เพียงพอแล้ว แต่เดี๋ยวนี้จำเป็นต้องระบุความเร็วกันแล้ว

 


สงวนลิขสิทธิ์
พ.ศ. 2542-2553 โดยบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
Copyright © 1999-2010 by SE-EDUCATION Public Company Limited. All rights reserved.