กลับหน้าบทความอิเล็กทรอนิกส์ | SE-ED.com | Electronics Society | ThailandIndustry.com | Webboards |
เก็บตกสเปกอุปกรณ์ สารกึ่งตัวนำ : พจนารถ สุพรรณกูล

ที่มา : วารสาร SEMICONDUCTER ฉบับที่ 112 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2534

หน้าแรก
เริ่มด้วยไดโอด
รหัสของไดโอด
ซีเนอร์ไดโอด
ไทริสเตอร์
ไตรแอก
ไดโอดเปล่งแสง

เก็บตก สเปกอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ

อย่ามองแบบผ่าน ๆ อาจจะมีบางเรื่องที่คุณรู้ไม่หมด


สงวนลิขสิทธิ์
พ.ศ. 2542-2553 โดยบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
Copyright © 1999-2010 by SE-EDUCATION Public Company Limited. All rights reserved.