กลับหน้าบทความอิเล็กทรอนิกส์ | SE-ED.com | Electronics Society | ThailandIndustry.com | Webboards |
สารานุกรมไดโอดฉบับย่อย ตอนที่ 2 : บุญชัย งามวงศ์วัฒนา

ที่มา : วารสาร SEMICONDUCTER ฉบับที่ 138 เดือน เมษายน พ.ศ. 2537

หน้าแรก
วงจรแคลป์
วงจรเร็กติไฟร์
วงจรทวีแรงดัน
วงจรพัมพ์
วงจรแดมป์
วงจรเกต
การประยุกต์ใช้งานวงจรไดโอด แบบอื่น ๆ
การกวาดเส้นคู่ในสโคป


สำหรับตอนนี้จะกล่าวถึงวงจรไดโอดและการนำไดโอดมาประยุกต์ใช้งานต่าง ๆ ซึ่งคุณจะได้รู้ว่าอุปกรณ์ที่ชื่อว่า"ไดโอด" มีประโยชน์มากขนาดไหน!

จากตอนที่แล้วได้กล่าวถึงคุณลักษณะของไดโอดพื้นฐานรวมทั้งคุณลักษณะพิเศษของไดโอดชนิดต่าง ๆ เช่น วาริแคป ไดโอด โฟโต้ไดโอด และไดโอดเปล่งแสง(LED) เป็นต้น และยังได้กล่าวถึงการนำไดโอดมาประยุกต์เป็นวงจรเรียงกระแสแบบ ต่าง ๆ ด้วย และในตอนที่ 2 จะกล่าวถึงวงจรไดโอดและการนำไดโอดมาประยุกต์ใช้งานต่าง ๆ ซึ่งมีอยู่มากมายทีเดียว และเพื่อ ไมให้เสียเวลา (หน้ากระดาษ) เรามาเริ่มกันเลยดีกว่า


สงวนลิขสิทธิ์
พ.ศ. 2542-2553 โดยบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
Copyright © 1999-2010 by SE-EDUCATION Public Company Limited. All rights reserved.