กลับหน้าบทความอิเล็กทรอนิกส์ | SE-ED.com | Electronics Society | ThailandIndustry.com | Webboards |
สารานุกรมไดโอดฉบับย่อย ตอนจบ : บุญชัย งามวงศ์วัฒนา

ที่มา : วารสาร SEMICONDUCTER ฉบับที่ 140 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2537

หน้าแรก
การประยุกต์ใช้งาน LED
การเลือกใช้ LED
การนำ LED หลาย ๆ ตัว มาต่อใช้งานร่วมกัน
วงจรควบคุม LED แบบต่างๆ
วงจรไฟกระพริบอย่างง่าย

โฟโต้ไดโอด
โฟโต้ทรานซิสเตอร์
ออปโต้คัปเปลอร์
วาริแคปไดโอด


สารานุกรมไดโอดฉบับย่อย ตอนจบ

ปิดท้ายบทความชุดนี้กันด้วยเรื่องราวของการประยุกต์ใช้งาน LED โฟโต้ไดโอด และวารีแคปไดโอด

ผ่านมาแล้วถึง 3 ตอนกับเรื่องราวต่าง ๆ ของไดโอด และคุณก็ได้เข้าใจถึงการนำไดโอดไปประยุกต์ใช้ในงานต่าง ๆ ที่เกือบจะสมบูรณ์แล้ว แต่ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่า ยังมีไดโอดชนิดพิเศษ ที่ถูกผลิตขึ้นมา เพื่อคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยเฉพาะอีกหลายชนิด ซึ่งในตอนนี้ จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ การนำไดโอดชนิดพิเศษเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้งาน ซึ่งก็มี LED, โฟโต้ไดโอดและวารินแคปไดโอด


สงวนลิขสิทธิ์
พ.ศ. 2542-2553 โดยบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
Copyright © 1999-2010 by SE-EDUCATION Public Company Limited. All rights reserved.